Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Звіт голови громади та роботи виконавчого комітету Полицької сільської ради за 2021 рік

Звіт сільського голови про роботу виконавчого комітету за 2021 рік

         1. Загальні положення

          Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено щорічний звіт сільського голови про свою діяльність та діяльність ради в цілому. Сільська рада, як колегіальний орган, представляє спільні інтереси сіл Полицької територіальної громади.

          Полицька сільська рада, її виконавчий комітет будують свою роботу у відповідності до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту сільської ради, Положення про виконавчий комітет Полицької сільської ради та інших.

          Інформація про Полицьку сільську територіальну громаду:

 1. Утворення старостинських округів – Рішення І сесії VII скликання №11 від 22.01.2020 року.
 2.  Покладання обов’язків старости: рішення сесії І сесії VII скликання №12 від 22.01.2020 року.
 3. Затвердження старост: рішення сесії І сесії VIIІ скликання №12 від 24.11.2020 року.

- площа території громади: 178 кв.км

- населення станом на 01.01.2022 року: 5295 чол.

         Територія Полицької сільської територіальної громади (8 населених пунктів) складається з територій колишніх сільських рад, на базі яких створені:

 1. Балаховицький старостинський округ;
 2. Ромейківський старостинський округ

          2. Пленарні засідання сесії сільської ради та робота виконавчого комітету

          Робота сільської ради у 2021 році здійснювалась згідно Конституції України та у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

          Планування роботи сільської ради проводилось у відповідності до Регламенту сільськоїї ради та Плану роботи виконавчого комітету на 2021 рік.

         Протягом січнягрудня 2021 року проводились пленарні засідання сільської ради, на які виносились важливі питання соціально-економічного розвитку громади, земельні питання, фінансові питання, питання благоустрою території, затвердження цільових та комплексних програм розвитку, та інші, які своєчасно вивчались і розглядались постійними комісіями сільської ради.

На території Полицької сільської ради проживає 3197 громадян. Налічується 1042 дворів.

1. Протягом 2021 року проведено 10 засідань сесій сільської ради, прийнято 386 рішень , з них розглянуто заяв від фізичних осіб- 214, відмовлено-6,  від юридичних осіб-35, відмовлено в задоволенні-11.

2. Протягом 2021 року розглянуто 5 протоколів  про адміністративне правопорушення, винесено 3 постанови про накладення штрафу.

3. Протягом 2021 року проведено державну реєстрацію актів цивільного стану-126, з них:

Зареєстровано народжень  -44

Зареєстровано смертей – 71

Зареєстровано щлюбів -11

4. Вчинено нотаріальних дій  -109, з них

- посвідчено заповітів - 18

- посвідчено довіреностей - 41

- засвідчено справжність підпису на документах - 50, зокрема з питань оформлення спадщини.

5. Ведеться кадрова робота. Впорядковано 26 особових справ працівників.

6. Підготовлено та видано розпоряджень сільського голови – 256, з них:

- по собовому складу-86

- з основної діяльності -114

- про відрядження-6

- про надання відпусток-50

7. Ведеться статистичний облік.

8. Ведеться погосподарський облік.

9. На особистому прийомі було прийнято 54 громадян, письмових звернень- 257.

Всього було звернень по громаді – 489.

         Особлива увага традиційно приділялась  питанням виконання сільського бюджету на 2021 рік. Майже на кожній сесії вносилися зміни до сільського бюджету.

         На офіційному веб-сайті сільської ради, сторінці громади в соціальній мережі Facebook та в засобах масової інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постійно висвітлюється діяльність сільської ради, у тому числі оприлюднюються проєкти рішень та прийняті радою рішення.

          Виконавчим органом Полицької сільської ради є виконавчий комітет та відділи, робота яких спрямована на здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах діючого законодавства України.

         Робота виконавчого комітету Полицької сільської ради у 2021 році була направлена на виконання повноважень, наданих виконкому згідно статей 27-41 Глави 2 «Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», законів України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», Положення про виконавчий комітет, інших законодавчих актів. Засідання виконавчого комітету сільської ради проводяться щомісяця (протягом 2021 року проведено 13 засідань виконавчого комітету, прийнято 95 рішень , видано рішень громадянам – 27,   юридичним особам-3).

Крім питань, передбачених планом роботи виконавчого комітету сільської ради, розглядаються питання поточного періоду, заяви громадян.

         На засіданнях виконавчого комітету Полицької сільської ради заслуховуються звіти про роботу керівників обєктів комунальної власності сільської ради, про роботу по обслуговуванню малозабезпечених та інших соціально-незахищених верств населення, про підготовку закладів освіти до навчального року, підготовку закладів до осінньо-зимового періоду, питання благоустрою території громади, обстеження зелених насаджень, видалення таких, які перебувають в аварійному та сухостійному стані та ін.

         Робота виконавчого комітету сільської ради спрямована, перш за все, на створення комфортних умов для жителів громади.

 1. Бюджет

    Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішенням Полицької сільської територіальної громади від  24 грудня 2020 року № 95 «Про бюджет Полицької сільської територіальної громади на 2021 рік був затверджений сільський бюджет. В процесі виконання бюджету рішеннями Полицької сільської ради було затверджено:

 - загальний обсяг доходів сільського бюджету – 48 566,0 тис.грн., у тому числі: загальний фонд – 48 411,0 тис.грн, спеціальний фонд – 155,0 тис.грн;

- загальний обсяг видатків сільського бюджету – 49 774,2 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 47 575,1 тис.грн, спеціальний фонд – 2 199,1 тис.грн;

     Фактично надійшло до бюджету з урахуванням субвенцій та дотацій 50 184,7 тис.грн, з них: - доходи загального фонду – 49 916,7 тис.грн. (у т.ч. офіційні трансферти – 32 188,2 тис. грн). Виконання планових призначень складає 103,1%. - доходи спеціального фонду – 268,0 тис. грн Виконання планових призначень складає 172,9%.

    Загальний обсяг видатків затверджених на 2021 рік (загальний + спеціальний фонди з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить 49 774,2 тис. грн. Фактично виконано на суму 46 987,1 тис. грн., що складає 94,6 %  від планових призначень, з них: - видатки загального фонду – 44 827,1 тис.грн. Виконання –94,2%. - видатки спеціального фонду – 2 160,0 тис. грн. Виконання – 98,2%.

ДОХОДИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

     Фактично до загального фонду сільського бюджету за 2021 рік (без урахування трансфертів надійшло 17 728,5 тис. грн., що становить 109,3% до відповідних планових призначень, в т.ч.:

    Головним серед доходних джерел є податок на доходи фізичних осіб. Так, фактичні надходження цього податку складають 11 802,4 тис.грн, що складає 107,65% від планових призначень на 2021 рік.

     В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільш питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. За 2021 рік найбільш вагомими платниками відповідного податку залишаються (у відрахуваннях до місцевого бюджету):

 - ДУ Полицька виправна колонія №76 – 3 178,6 тис. грн 27%

- ПАТ Рафалівський кар’єр – 1951,3 тис.грн 16,5 %

 - Полицька ЗЗСО І-ІІІ ст. – 1 508,4 тис.грн 12,8 %

 - ДП РЕГІОН ІНВЕСТ – 1501,7 тис.грн 12,7 %

   Фактичні надходження місцевих податків та зборів за 2021 рік склали 11 802,4 тис.грн, що становить 107,65% від планових призначень

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

  Назва податку

Затверджено на 2021 р

Фактично надійшло за 2021 рік

Виконання %

Місцеві податки та збори в т.ч.

3172331,24

3688441,55

116,69

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

163800

155778,19

95

Плата за землю

2386214,24

2693976,32

112,9

Транспортний податок

17317

17317

100

Єдиний податок

605000

821370,04

135,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Одним із найвагоміших джерел надходжень у складі місцевих податків та зборів є плата за землю (питома вага 73%). Згідно з Бюджетним кодексом України, надходження від плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до місцевого бюджету. Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 23.11.2018 № 2628–VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів») індекс споживчих цін за 2017–2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.

    Фактичні надходження плати за землю склали 2 694,0 тис.грн, що становить 112,9% від планових призначень, в т.ч.:

  · Земельний податок з юридичних осіб – 329,5 тис.грн.  (126,72%)

  · Орендна плата з юридичних осіб – 1923,8 тис.грн. (113,7%)

  · Земельний податок з фізичних осіб – 129,4 тис.грн.  (78,36%)

  · Орендна плата з фізичних осіб – 311,3 тис.грн. (115,51%)

Основними платниками земельного податку залишаються:

 • ДП РЕГІОН ІНВЕСТ – 754,0 тис.грн. 27,9%
 • ПАТ Рафалівський карєр – 574,4 тис.грн. 21,3%
 • ФОП Хмарук О.Д. – 94,9 тис.грн. 3,5%

Фактичні надходження єдиного податку за 2021 рік складають 821,4 тис.грн., що становить 135,76% планових призначень. Питома вага єдиного податку у складі місцевих податків та зборів становить 22%.

Також вагомий внесок надходжень до місцевого бюджету за 2021 рік є рентна плата та плата за використання інших природніх ресурсів, що становить -830,0 тис.грн. та складає 98,76%  виконання щодо плану:

 · Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 414,2 тис. грн.

 · Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – 415,8 тис.грн.

Фактичні надходження доходів внутрішніх податків на товари і послуги за 2021 рік  перевиконані згідно плану на 12,49%

Аналіз надходжень внутрішніх податків на товари і послуги

Назва податку

Затверджено на 2021 рік

Фактично надійшло за 2021 рік

Виконання %

Внутрішні податки на товари та послуги

1237009,13

1391470,92

112,49

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів

194029,13

233403,63

120,29

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів

684000

793011,08

115,94

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

358980

365056,21

101,69

 

Основним платником податку є - ПрАТ «Укрнафта»-1223,1 (87%)

Адміністративні штрафи та інші санкції до місцевого бюджету села надійшли в розмірі 9,7 тис грн.. Надходження адміністративних штрафів та інші санкцій сформовані за рахунок штрафів за порушення правил дорожнього руху та інших адмінштрафів

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

До спеціального фонду міського бюджету за 2021 рік надійшло доходів в сумі – 268,0 тис.грн, що становить 172,9% планових призначень а саме:

    · екологічний податок не планувався, фактично надійшло – 44,5 тис.грн.

    · надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва не планувалося, фактично надійшло – 1,5 тис. грн.

    · грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувалося, фактично надійшло– 43,3 тис.грн.

    · власні надходження бюджетних установ - 158,4 тис. грн.102,2%

    · доходи від операцій з капіталом не планувалося, фактично надійшло – 20,3 тис.грн.

 

ВИДАТКИ

 Видаткова частина місцевого бюджету на 2021 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та бюджетні призначення головним розпорядникам коштів складають – 49 774,2 тис. грн.:

- обсяг видатків загального фонду бюджету – 47 575,1 тис. грн.;

 - обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 2 199,1 тис. грн.

У загальній сумі видатків передбачено обсяг субвенції та дотацій з Державного та обласного бюджету – 32 188,2 тис. грн.

За 2021 рік місцевий бюджет Полицької сільської територіальної громади виконано по видатках на загальну суму 46 987,1 тис. грн (98,7 % річних призначень), з них: загальний фонд – 44 827,1 тис. грн (94,2%), спеціальний фонд – 2160,0 тис. грн (98,2 %).

Питома вага видатків у розрізі галузей складає: державне управління – 14,8 %, освіта – 77,8%, охорона здоров’я – 0,3 %, соціальний захист – 0,5 % , культура і мистецтво – 1,8 %, фізична культура і спорт– 0,3%, житлово-комунальне господарство -2,5%, економічна діяльність – 0,7%.

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На протязі 2021 року на утримання державного управління проведені видатки на суму 6 796,5 тис. грн – загальний фонд -6 621,3 тис.грн. та спеціальний  фонд -175,2 тис.грн.  виконано на 96%

Видатки за функціональною класифікацією розподілені наступним чином:

 • КПКВ 0110150 Полицька сільська рада
 • КПКВ 0110160 Служба у справах дітей та молоді
 • КПКВ 0610160  Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради
 • КПКВ 03710160 Фінансовий відділ виконавчого комітету Полицької сільської ради
 • КПКВ 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

 

Видатки на утримання Полицької сільської ради КПКВ 0110160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах) склали по загальному фонду 5 216,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 72,5 тис. грн., виконання 98%

Загальний фонд

заробітна плата з нарахуваннями – 4918,5 тис. грн,

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 163,2 тис. грн а саме;

 (придбання бензину та дизпалива – 39,9 тис. грн.,  . канцтовари,  файли, скорозшивачі - 3,2 тис.грн., конверти - 3,3тис.грн, токени - 4,0тис.грн., книги та журнали обліку – 9,6 тис. грн., папір офісний – 15,8тис.грн, конвектори - 7,4тис.грн., жалюзі – 5,1тис.грн.,  кабелі ,розетки, замок врізний - 1,7тис.грн.,, стіл письмовий - 2,5тис.грн., плакати ЦО -0,4тис.грн., картріджи – 2,4тис.грн., фарба 0,9 тис грн., запчастини – 19,4тис.грн., підписка перідичних видань – 6,8 тис.грн., крісла – 8,8 тис грн., монітори – 14,8 тис грн., дезинфікаційні засоби(дезактин,антисептики) -  1,5 тис грн.,  прапори – 2,2 тис.грн.)

      

       Оплата послуг – 59,6 тис. грн (13,7 тис.грн.- оплата послуг інтернетпровайдера, 3,8тис. грн. - оплата послуг зв'язку, 0,4 тис. грн.,- оплата оновлення до програми РАЦС, 3,0— антивірусне забезпечення, 1,0 тис.грн.- оновлення програми М.Е.ДОК, 1,99 тис.грн. - електронно цифровий підпис оновлення, 10,7тис. грн - заправка, відновлення, ремонт картріджів, системних блоків та принтерів, 2,7 тис грн.- підтримка програми аіс бюджет,

0,6 тис.грн. — страхування автомобіля

15,0 тис.грн – підключення інтернет мережі, 3,0 тис. грн – послуги консалтинг.компанії по публічних закупівлях, 1,5 тис. грн – обслуговування веб-сайту, 2,0тис.грн -  послуги за публікацію оголошень в газеті)

 

видатки на відрядження – 3,7 тис. грн;

оплата електроенергії -  37,0 тис. грн;

оплата інших енергоносіїв – 26,5 тис.грн.   ( закупка торфобрикету - 17,7 тис.  грн.,  закупка дров – 8,8 тис.грн.)

 

інші поточні видатки – 8,1 тис. грн (8,0 тис. грн -членські внески за 2021 рік та  0,09 тис. грн - екологічний податок).

 

Спеціальний фонд

 

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 68.3 тис. грн., закупка принтерів системних блоків, ноутбука

          Видатки на утримання служби у справах дітей та молоді КПКВ 0110160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах)  по загальному фонду склали - 65,2 тис.грн. 87% виконано згідно плану в сумі 75,0 тис. грн

           оплата праці з нарахуваннями – 63,3 тис. грн.

           предмети, матеріали обладнання та інвентар – 1,9 тис. грн. (придбання печатки та штампів)

        Видатки на утримання відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради КПКВ 0610160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах), по загальному фонду склали 769,4 тис. грн, по спеціальному фонду 62,2 тис.грн ( 95% виконання щодо плану 811,4 тис. грн.)

 Загальний фонд

оплата праці  з нарахуваннями -  640,3 тис. грн;

предмети, матеріали обладнання та інвентар – 52,1 тис. грн., (електронні ключі, печатка та штампи – 7,1 тис. грн., столи комп’ютерні – 7,5 тис. грн., сейф – 3,7 тис. грн., крісла офісні – 6,2 тис. грн., стелаж для паперів – 2,5 тис.грн., шафа для одягу та паперів – 3,6 тис.грн., канцтовари та папери – 8,5 тис.грн.,  комп’ютерна техніка – 11,1 тис. гривень)

оплата послуг – 11,9 тис. грн (програма медок – 2,2 тис.грн. програма АІС бюджети – 2,7 тис.  грн., встановлення ключів та програм – 1,9 тис. грн., оголошення у газету – 1,2 тис. грн., заправка та ремонт принтерів – 2,0 тис.грн., розробка сайту – 1,5 тис. гривень);

видатки на відрядження – 1,3 тис. грн;

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм – 1,7 тис. гривень.

     Спеціальний фонд

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 62,2 тис. грн  (системний блок 3 шт. – 41,3, лазерний монохромний БФП Kyocera (2шт)-12,8 тис.грн., лазерний монохромний БФП Brother (1 шт) – 8,1 тис. грн.)

Видатки на утримання фінансового відділу Полицької сільської ради КПКВ 3710160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах) склали -615,4 тис. грн. 89% виконання

Загальний фонд

оплата праці  з нарахуваннями -  560,4 тис. грн;

предмети, матеріали обладнання та інвентар – 41,4 тис. грн (токени                                   -5,2 тис.грн, Штамп, печатка  -1,8 тис.грн, канцелярські товари  - 4,3 тис.грн., Флеш-накопичувачі  0,4 тис.грн., монітори ,миша іт.д.  – 9,7 тис.грн., стіл – 5,0 тис.грн., господарські товари    -0,7 тис.грн., виписка періодичних видань – 0,4 тис.грн., крісла  - 4,3 тис.грн., шафа  -4,7 тис.грн., жалюзі – 0,4 тис.грн., радіатор масляний    -1,6 тис.грн., килимове покриття -2,8 тис.гривень)

оплата послуг – 12,4 тис.грн. (оновлення програми М.Е.ДОК -2,0 тис.грн., ЕЦП – 0,5 тис.грн., заправка та ремонт принтерів і системних блоків – 3,3 тис. грн., АІС бюджети – 6,6 тис. гривень

спеціальний фонд

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 40,5 тис. грн – комп’ютерне обладнання

Економія за рахунок вакантної посади та економії бюджетних коштів

    Видатки на утримання КПКВ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  спрямовані на виконання таких програм:

- Програма підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних сил України, видатки в сумі 2,5 тис.грн., 50% виконання згідно плану

- Програма військово – патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян до служби в ЗСУ , видатки в сумі – 14,5 тис. грн.( 36%)

 

 

 

ОСВІТА

Виконання бюджету   за  2021 рік по галузі «Освіта» складає 35 889,2 тис. гривень. У тому числі видатки загального фонду становлять  34 853,8 тис. грн, спеціального – 1035,4 тис. гривень.

Видатки за функціональною класифікацією по галузі «Освіта» розподілені наступним чином:

на заклади загальної середньої освіти спрямовано 31 180,4 тис. грн (86,9%);

на заклади дошкільної освіти – 4 635,0 тис. грн (12,9%);

інші програми та заходи у сфері освіти – 73,8 тис. грн (0,2 %).

Обсяг видатків, які спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями склав 32788,4 тис. грн, що становить 91,4 % загальних видатків по освіті.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 739,0 тис. грн, із них по загальному фонду – 728,5 тис. грн, по спеціальному – 10,5 тис. грн, з яких:

На оплату послуг – 344,4 тис. грн. (0,9%)

Видатки відрядження – 0,4 тис грн. (0,001%)

Оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 729,9 тис. грн.що є 2% від загальної суми утримання освіти

Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -38,2 тис.грн., (0,1%)

Інші поточні видатки – 4,3 тис. грн.

 

Видатки на утримання ЗДО «Калинонька» КПКВ 0611010 (Надання дошкільної освіти) спрямовано в сумі – 4 634,99 тис.грн. Загальний фонд  4 443,0 тис. грн., та спеціальний фонд – 55,0 тис. грн.

Загальний фонд

оплата праці з нарахуваннями – 4 070,6 тис. грн. що складає 88%  від загальної суми утримання закладу

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 77,5 тис.грн., (1,7%)  ( придбано дизельне паливо – 1,3 тис грн., парогенератор – 2,1 тис. грн., господарчі товари – 11,0 тис.грн., папір офісний – 4,0 тис грн., канцелярське приладдя – 1,4 тис грн., товари для ремонту та покраски приміщення – 22,0 тис. грн., дошка обрізна – 16,3 тис. грн., рубероїд – 1,6 тис грн., новорічні подарунки- 15,0 тис грн., та інші товари)

оплата послуг (крім комунальних) - 30,0 тис.грн., (здійснені видатки на  дезинфекційні послуги -  3,6 тис.грн., пакет оновлення МЕDОК – 1,0 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 4,3 тис.грн., заміна склопакета, фурнітури, петель – 6,4 тис.грн., транспортні послуги вишки – 2,0 тис.грн.,антивірус – 1,1 тис.грн.,ремонт комп’ютерної техніки – 6,9 тис.грн., послуги консультанта- 1,0 тис.грн., викачка септика – 1,6 тис.грн.,)

видатки на відрядження – 0,4 тис.грн.

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 120,4 тис.грн.,

 

Спеціальний фонд

40,0 тис. грн. – комплект кухонного приладдя, 15,0 тис грн. бензиновий генератор

 

На утримання закладів загальної середньої освіти  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  КПКВ 0611021 -6918,4 тис. грн.  6 808,1 – загальний фонд 99,5% виконання , 110,4 спеціальний фонд 93% виконання

Загальний фонд

Оплата праці з нарахуваннями – 5411,3 тис. грн.

предмети, матеріали обладнання та інвентар – 443,9 тис. грн. (Засіб КЗІ електронні ключі -12,8 тис. грн., печатка кругла та штамп – 1,8 тис. грн., монітор для комп’ютерів – 7,5 тис. грн., побутова хімія та господарчі товари – 26,0 тис. грн., набір інструментів-1,5 тис. грн., лампи, світильники, лампочки- 9,9 тис. грн., конвектори електричні – 3,4 тис грн. масло в штіль, антифриз, промивка – 3,1 тис. грн., стільці на ГПД, столи – 20,8 тис. грн., папір, файли та канцелярське приладдя, журнали- 23,3 тис. грн., будівельні матеріали, фарба, дошки для підлоги – 126,2 тис. грн., пилосос – 3,3 тис. грн., посуд- 3,3 тис.грн, принтер-6,0 тис. грн., конструкція Ганок – 6,0 тис. грн., кришки на пісочниці – 8,8 тис. грн., дизпаливо- 119,9 тис. грн., замки- 1,4 тис. грн., запчастини до автобуса, мотокоси – 2,3 тис. грн., коврики – 1,0 тис. грн., форма для дітей сиріт – 1,0 тис. грн., акумулятор- 7,8 тис. грн., штори – 1,3 тис. грн., вікна, дверні і віконні блоки – 44,4 тис. грн.,)

оплата послуг (крім комунальних)  - 314,4 тис. грн.,  (Програма Медок – 5,0 тис.грн., послуги по сайту – 1,1 тис. грн.,  встановлення ключів, послуги кеп - 2,5 тис. грн., технічна перевірка засобів обліку, пломбування лічильника – 15,4 тис. грн., послуги з обробки документів про освіту – 2,3 тис. грн., Послуги по встановленню та налагодженню інтернету – 6,0 тис. грн., заправка та ремонт принтерів, картриджів – 8,5 тис. грн., інтернет – 10,8 тис. грн., послуги з доставки підручників – 11,3 тис. грн., електролабораторні роботи – 7,8 тис. грн., лабораторне дослідження – 1,9 тис. грн., послуги автотранспорту, підвіз учнів – 214,1 тис. грн., перезарядження вогнегасників  - 4,1 тис. грн., дослідження води – 1,8 тис. грн., страхування водія, пасажирів, дітей, автобуса – 7,9 тис. грн., викачка нечистот – 24,4 тис грн., р еєстрація ТЗ, техогляд – 3,1 тис. грн.,)

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 609,5 тис. грн.

 (вода та водовідведення – 12,8 тис. грн.,  електроенергія – 331,7 тис. грн., дров та торфобрикету – 265,0 тис. грн.)

 

Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 0,4 тис. грн.,

 

Інші поточні видатки  - 2,9 тис. грн.,

 

 

Спеціальний фонд

34,9 тис. грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі Полицького ЗЗСО І-ІІІ ст

9,0 тис. грн. - проведення експертизи по харчоблоку  ЗЗСО в с. Ромейки

18,0 – ноутбук, 14,0 тис. грн.- принтер, 24,0 тис. грн.- системний блок

 

Видатки по КПКВ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

Оплата праці з нарахуваннями – 23 236,6 тис. грн.  виконання щодо планових показників 95%

 

 Видатки по КПКВ 0611061 «Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)» виконано на 99,9 %  - в сумі 612,2 тис. грн.  Кошти витрачені на:

виготовлення проектно-кошторисної документації Балаховицького НВК «ЗЗСО І-ІІ ст.-ЗДО»  – 42,0 тис.грн.,

роботи з експертизи проекту будівництва Балаховицького НВК «ЗЗСО І-ІІ ст.-ЗДО»  – 13,3 тис.грн;

проведені роботи поточного ремонту Балаховицького НВК «ЗЗСО І-ІІ ст.-ЗДО» - 299,9тис.грн.;

купівля ноутбуків для Балаховицького НВК «ЗЗСО І-ІІ ст.-ЗДО» - 57,5 тис.грн.

купівля посудомийної машини та харчоварильного котла в харчоблок Полицького ЗЗСО – 99,8 тис.грн.;

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (даху та харчоблоку) Ромейківського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО» - 80,6 тис.грн.;

роботи з експертизи проекту будівництва Ромейківського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО» (даху та харчоблоку)  – 19,1 тис.грн;

 

Видатки по КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» в сумі – 73,8тис. грн., а саме -  56,3 загальний фонд та 17,5 тис грн. -  спеціальний фонд що є 87% виконання, та спрямовані на закупівлю продуктів харчування

 

Видатки по КПКВ 0611180 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"» виконано на 99% а саме при планових показниках а сумі 320,5 тис грн виконання  в сумі 317,0 тис грн.

 

Видатки по КПКВ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі – 92,5 тис. грн. виконано на 100%

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

          Видатки по КПКВ 0611200 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»,     фінансова підтримка для закладів охорони здоров’я у 2021 році надана в сумі 300,0 тис. грн., використано 203,0 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду становлять 153,2 тис. грн, спеціального фонду – 49,8 тис. гривень ( планувалося закупити сечовий аналізатор, не вистачило часу для проведення тендеру )

 Стимулювання з оплати праці з нарахуваннями  – 131,5 тис. грн

 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1,3 тис. грн.,  печатка та штампи

оплата послуг (крім комунальних) – (навчання по закупівлях – 1,2 тис. грн., виготовлення ліцензії – 2,5 тис. грн., медок 1,2 тис.грн., токени- 4,8 тис грн., послуги КЕП 0,5 тис. грн., обстеження та оцінка техстану будівлі – 7,5 тис.грн., реєстрація документів – 2,8 тис.грн., )

49,8 тис грн – ноутбук 2 шт., принтер – 2 шт

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    Видатки по КПКВ 0613112  «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» виконані на 100% в сумі – 1,8 тис грн. (надана матеріальна допомога дітям сиротам)

    Видатки по КПКВ 06133242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виконано на 73 % та використано 267,2 тис. грн. Основні видатки спрямовані на

надання допомоги до Дня захисника Вітчизни в сумі -100,0 тис. грн., надання одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги ветеранам Ввв- 7 тис.грн., надання одноразової грошової допомоги на ліквідацію наслідків стихійного лиха-20,0 тис. грн., надання одноразової грошової допомоги на лікування-35 тис. грн., надання одноразової грошової допомоги на поховання – 9,0 тис. грн., виплата допомоги готівкою згідно поданих  заяв – ( 15,0 тис.грн. на підтримку сімей учасників АТО та 71,0 тис.грн надання пільг та соціальних послуг окремим категоріям населення).  ( економія коштів через карантинні обмеження у зв’язку з чим не проводилося свято до Дня Перемоги )

 

КУЛЬТУРА

      За 2021 рік видатки по КПКВКМБ 4000 проведені в сумі 857,5 тис. грн (загальний фонд – 822,9 тис. грн, спеціальний фонд – 34,6 тис. грн), що становить 83,4% до уточненого бюджету, в т.ч.:

          -по КПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки проведені   в сумі 176,6 тис грн загальний фонд, видатків на заробітну плату з нарахуваннями, виконання 68%

          - по КПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки проведені   в сумі  655,6 тис. грн (621,0 тис. грн - загальний фонд, 34,6 тис. грн - спеціальний фонд), виконання 88% щодо плану

  Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями  склав 338,8 тис. грн,.

  На енергоносії  21,7 тис. грн (КЕКВ 2273 – 1,7 тис. грн, КЕКВ 2275 - 20 тис. гривень).

КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар – у 2021 році профінансовано 95,2 тис. грн по загальному фонду, основні видатки з яких це - електронні ключі 6шт. та печатка – 5,6 тис. грн, монітор -2,8 тис. грн., вогнегасники – 2,8 тис. грн., скло для вікон – 10,0 тис. грн., двері вхідні для сільського будинку культури с. Полиці -39,8 тис. грн., новорічні прикраси та гірлянди – 25,7 тис. грн. канцтовари – 5,8 тис. грн.

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних) – видатки за звітній рік склали  165,4 тис. грн (послуги по встановленні інтернету – 5,3 тис.грн., програма медок – 1,0 тис грн., поточний ремонт клубу с. Полиці – 149,99 тис. грн., технічна перевірка засобів обліку 1,8 тис.грн., послуги вишки – 4,3 тис. грн., заправка та ремонт принтерів – 1,0 тис. грн., Інтернет 1,5 тис. гривень );

  - по КПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури» видатки проведені   в сумі 25,3 тис. грн.

  КЕКВ 2210 – придбання призів та подарунків для забезпечення проведення свята села

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

За 2021 рік видатки по КПКВКМБ 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» проведені   в сумі 132,3 тис. грн. 98% виконання а саме;

(компенсація на харчування учасників змагань- 55,4 тис. грн., закупка спортивного інвентарю (м’ячів та форми)- 29,4 тис. грн., транспортні послуги по перевезенню спортсменів – 44,5 тис грн., страхування від нещасних випадків 2,9 тис. грн.)

 

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2021 рік склали 1263,7 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду 1138,4 тис. грн, що становить 80% уточненого плану на звітний період, видатки спеціального фонду 125,4 тис. грн, що становить 99,2% уточненого плану на звітний період.

Видатки по КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства» склали 0,1 тис. грн (0,08%), за рахунок коштів спеціального фонду

Видатки по КПКВ 0116030 «Організації благоустрою населених пунктів» склали  1138,4 тис. грн (100%), за рахунок коштів загального фонду

Оплата праці з нарахуваннями – 47,8 тис грн (оплата по ЦПХ за надання послуг по благоустрою)

 предмети, матеріали обладнання та інвентар - 167,8 тис.грн.,(придбано мішки для сміття та рукавиць – 1,9 тис. грн., світильники на сонячній батареї – 123,8 тис. грн., фарби, цементу, вапна – 8,7 тис. грн., реле часу для вуличного освітлення -0,7 тис.грн., також планувалася закупка кронштейнів, у зв’язку з тим що енергозберігаючі лампи були закуплені разом з кронштейнами в комплекті, відпала потреба у придбанні)

Оплата послуг (крім комунальних) – 634,5 тис.грн., (вивіз побутового сміття- 43,6 тис. грн., послуги бульдозера по плануванню місцезвалищ – 22,7 тис. грн., очистка доріг від снігу – 199,3 тис. грн., прибирання території навколо кладовища, прибирання стихійних сміттезвалищ – 31,0 тис. грн., підсипка доріг комунальної власності

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На 2021 рік на КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по спеціальному фонду передбачено 98,3 тис. гривень. Видатки – 98,1 тис. гривень що є 99,8% виконання. (Кошти спрямовані на розроблення технічної документації з нормативної оцінки земель населених пунктів с.Іванчі та с.Балаховичі – 48,3 тис. грн. та проект землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту с. Полиці в сумі – 49,8 тис.гривень)

Видатки по КПКВ 0117150 «Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства» виконано на 100%, та спрямовано видатки в сумі 100,0 тис. грн. на догляд за саджанцями, відтворення та утримання в належному стані лісів, доповнення лісових культур

Видатки по КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 49,97 тис. грн. використано 100% на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкту "Капітальний ремонт спортивного майданчика (влаштування міні-футбольного поля зі штучним покриттям) Ромейківського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти"

Видатки по КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано в сумі 243,2 тис. гривень на поточний ремонт доріг комунальної власності, що є  36% виконання в порівнянні з плановими показниками на кінець року. Економія утворилася у зв’язку з тим що не відбувся тендер по поточному ремонту дороги.

 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТь

Видатки по КПКВ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» заплановані в сумі 5,0 тис. грн. Видатки у 2021 році не проводилися.

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ

 На виконання програм по КПКВ 0119800

 • «Програма захисту життя та здоров'я населення від пожеж та надзвичайних ситуацій "Пожежна охорона"» передбачено кошти в сумі – 30,0 тис. грн
 • Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Полицької сільської ради Володимирецького району, Рівненської області на 2021 рік – 50,0 тис. гривень

ФІНАНСУВАННЯ

Джерелом фінансування у 2021 році був вільний залишок  в сумі 569,7тис. грн., який розподілений для потреб територіальної громади в сумі-524,0 тис.грн., та оборотного залишку в сумі- 45,7 тис. грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Протягом 2021 року з сільського бюджету Полицької сільської ради передбачено трансферти на загальну суму 956,0 тис грн. а саме :

Інша субвенція з місцевого бюджету Полицької сільської ради Рафалівській селищній раді на підтримку діяльності комунальної  установи «Рафалівська дитяча музична школа» - 18,2 тис. грн.

          Інша субвенція з місцевого бюджету  на підтримку діяльності комунальної установи «Володимирецька ЦПМСД» на закупівлю дров та торфобрикету для об’єктів охорони здоров’я розташованих на території Полицької сільської територіальної громади. – 11,9 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету Полицької сільської ради Вараській селищній раді на підтримку діяльності комунальної  установи «Вараський інклюзивно-ресурсний центр»  - 19,9 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету Полицької сільської ради  Володимирецькій селишній раді на належне функціонування Трудового  архіву – 22,0 тис. грн.

          Інша субвенція з місцевого бюджету Полицької сільської ради  Володимирецькій селишній територіальній громаді на КНП "Володимирецька багатопрофільна лікарня" лікувальний корпус смт.Рафалівка на 2021 рік         - 250,0 тис грн.

          Інша субвенція з місцевого бюджету Полицької сільської ради обласному бюджету, на співфінансування придбання ноутбуків для закладів загальноъ середньої освіти         - 49,0 тис. грн;

Субвенція Рівненському обласному бюджету  на придбання шкільного автобуса для закладів освіти Полицької сільської територіальної громади на умовах співфінансування – 585,0 тис. грн

         

Мережа, штати  та контингент  Полицької ТГ

Найменування закладу

Станом на  01.01.2021

Станом  31.12.2021

Чисельність  штатних одиниц  01.01.2021

Чисельність штатних одиниць  31.12.2021

Органи  місцевого самоврядування в т.ч.

3

3

26

28

Полицька сільська рада

1

1

21

22

Фінвідділ Полицької сільської ради

1

1

3

3

Відділ культури  молоді та спорту ВК Полицької сільської ради

1

1

2

3

Освіта в т.ч.

5

5

216,44

221,85

ДЗО «Калинонька»

1

1

33,3

34,55

Ромейківський НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст.»

1

1

42,57

43,57

Полицький ЗЗСО І-ІІІст.

1

1

97,24

99,90

Полицька вечірня школа ІІ-ІІІ ст

1

1

4,42

4,42

Балаховицький НВК «ЗЗСО І-ІІ ст.-ДЗО»

1

1

38,91

39,41

Культура в т.ч.

 

1

 

9

КЗ «Центр культурних послуг»

 

1

 

9

ВСЬОГО

8

9

242,44

258,85

 

Відповідно типових штатних нормативів та наявності дошкільного підрозділу передбачена посада медичної сестри в ЗЗСО с. Ромейки (Рішення № 406 сесії від 02.09.2021р.)      

Відповідно типових штатних нормативів передбачена посада секретаря друкарки 0,5     ставки в ЗЗСО НВК с. Балаховичі (рішення № 405 сесії від 02.09.2021)

ЗЗСО с. Полиці в зв’язку з придбанням шкільного  автобуса Рішення № 420 сесії від 03.11.2021 добавлена 1 штатна одиниця водія

0,25   ставка вихователя в садочок   «Калинонька» надана у зв’язку із запровадженням двох дошкільних груп з інклюзивним навчанням

За заявою батьків та висновку ІРЦ виникла потреба створити інклюзивні групи та добавлено 2 штатні одиниці асистента в садочок «Калинонька» та ЗЗСО с.Полиці

У звязку із запровадженням профільного навчання у старшій ланці збільшилась кількість годин предметів інформатики, математики тому збільшено ставку годин на 0,66 ставки         в ЗЗСО с.Полиці

 1.  Освіта

         Відповідно до ст.66 Закону України «Про освіту» відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради відповідає за  реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечує доступність освіти,  слідкує за дотриманням чинного законодавства з питань освіти, виконання державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти.   Здійснює управління освітніми  закладами, підпорядкованими відділу освіти, координує  діяльність цих  закладів освіти, здійснює заходи з національно-патріотичного виховання як одним із головних напрямків виховної роботи. Організовує навчально-методичне і кадрове забезпечення закладів освіти, забезпечує своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Проводить роботу щодо стовідсоткового охоплення дітей та підлітків шкільного віку процесом навчання та виховання.

         

         Мережа закладів освіти

         До відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради у 2020-2021 н.р. належали 3 загальноосвітніх та 1 дошкільних закладів, Полицька вечірня школа ( табл.1)

 

Таблиця 1. Дані про заклади освіти Полицької сільської територіальної громади

Загальна кількість дітей у загальноосвітніх закладах становила 882 учні та 30 учнів – Полицька вечірня школа.

         Загальна середня освіта

         У 2020-2021 навчальному  році розпочалось реформування мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог часу, нового Закону «Про освіту» та згідно з чинним законодавством:  заплановано пониження у ступені Ромейківського НВК  «ЗЗСО І-ІІІ ступенів - ЗДО» та ліквідація Полицької вечірньої школи як юридичної особи з утворенням вечірніх класів при Полицькому ліцеї, ліквідація блоку початкових класів с. Іванчі.

          Підвіз учнів до освітніх закладів здійснювали 2 шкільних автобуси та 1 приватна маршрутка.

         Освітні послуги, які надають заклади освіти, відповідають запитам здобувачів освіти. Провідну роль у наданні якісних освітніх послуг відіграє освітнє середовище, у якому перебувають діти. Освітній простір осучаснено новими меблями, дидактичними матеріалами, навчально-методичною літературою.

         Відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту» Полицька сільська рада та відділ освіти, культури, молоді та спорту  забезпечили  утримання закладів освіти та розвиток їх матеріально-технічної бази  на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. З урахуванням пріоритетності потреб, відділом освіти організовано виконання поточних ремонтних робіт, придбання товарів і послуг, забезпечено якісним складом педагогічних працівників. З метою створення безпечних умов навчання і роботи, відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу здійснено заходи:

         Дошкільна освіта.

         У 2021 н.р. функціонував  1 ЗДО та  групи дошкільнят при Ромейківському НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенівЗДО» та Балаховицькому НВК «ЗЗСО І-ІІ ступенівЗДО».

          У ІІ півріччі через  карантин заклади частково працювали дистанційно, а після пом’якшення карантину – частина закладів відновила роботу. Заклади забезпечені дезінфекційними засобами  та засобами індивідуального захисту. Працівники ознайомлені з вимогами щодо роботи закладів у період пандемії коронавірусної хвороби COVID-2019 року.

         Освітній процес здійснювався за Типовими освітніми програмами  розробленими під керівництвом Шияна

         Здійснюється матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог НУШ (меблі, дидактичні матеріали, ігрові набори LEGO, коп”ютерна техніка)

         Організація харчування учнів в закладах загальної середньої освіти забезпечувалась з суворим дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19).

          На виконання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2019 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» медичний персонал дошкільного закладу одночасно з керівництвом  здійснює постійний контроль за організацією харчування, слідкує за умовами і строками зберігання продуктів харчування та їх реалізації, технологією приготування страв, дотримуванням норм харчування.

                   У  ЗЗСО – харчування дітей здійснювалось за результатами тендеру, проведеного Вараським управлінням соціальнго захисту населення, оскільки заклади знаходяться на території, що має статус постраждалої від аварії на ЧАЕС і діти мають відповідну пільгу на безкоштовне забезпечення харчуванням за державні кошти.

          Прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти

         Усі заклади освіти мають власні веб-сайти. 

         Моніторинг показав, що заклади освіти висвітлюють на своїх сайтах  інформацію згідно ст.30 Закону «Про освіту».

         Медичне забезпечення закладів освіти

         В 2021 році усіх закладах освіти введено посади медичних сестер.

         Проходження медичних оглядів працівниками закладів контролюється медичним працівником, за відсутності – керівником закладу. Усі медичні працівники мають фахову освіту.

         Кадрова робота в закладах освіти

          У своїй діяльності відділ освіти, культури, молоді та спорту керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Про освіту”, Законом України “Про дошкільну освіту”, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами.

          Відділом освіти проводилася робота щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів двох ЗЗСО громади. За звітний період було оголошено  і проведено конкурс на заміщення 1 вакантної посади директора Полицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів та 1 вакантної посади директора Балаховицького НВК «ЗЗСО І-ІІ ступенів – ЗДО», проведено 6 засідання конкурсної комісії, в яких взяли участь 12 осіб.

          Проводилася організаційна робота з підвищення кваліфікації, навчання педагогічних працівників (координація роботи тощо).

         За 2021 рік забезпечено підготовку та подачу документів щодо закладів освіти Розпоряднику ЄДЕБО. Постійно та своєчасно вносяться повні та достовірні відомості та дані по закладах  середньої освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

         В галузі освіти:

1.       Проведено 10 нарад з керівниками закладів освіти.

2.       Проведено 4 нарад з ЗДНР.

3.       Організована серпнева конференція педагогічних працівників.

4.       Забезпечена участь та підвіз випускників до пунктів проходження ЗНО-2021.

5.       Підвищено кваліфікацію 3 сестер медичних закладів освіти на базі КЗ «Рівненська медична академія».

6.       Підвищена кваліфікація 121 педагогічного працівника відповідно графіку на базі РОІППО.

7.       Участь 6 педагогічних працівників у конкурсі-ярмарку педагогічної майстерності.

8.       Створено методичну раду та МО вчителів закладів освіти.

9.       Проведено І етап (міжшкільний) Всеукраїнських олімпіад у закладах освіти.

10.     Забезпечено участь в 11 районних олімпіадах та підвіз учасників до пунктів проведення олімпіад.

11.     Проведено І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

12.     Забезпечено участь та супровід учасників на ІІ (районний) та ІІІ (обласний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

13.     За результатами проведених олімпіад і конкурсів варто відзначити таких учасників:

- українська мова і література: Стадник Світлана – ІІІ місце  ( 9-б кл. Полицький ЗЗСО – вч.Килюшик Г.І); - математика: Стаднік Ольга – ІІІ місце (6-а кл. Полицький ЗЗСО – вч.Ляшук О.О.), Крижанська Дарія – ІІІ місце (8-б кл. Полицький ЗЗСО – вч.Вознюк Г.І.); - трудове навчання: Карповець Олег – ІІ місце (10-а кл. Полицький ЗЗСО – вч.Леус П.П.); - хімія: Бірук Андрій (7-а кл), Давідчик Майя (8-а кл), Кулай Дарина (11-а кл) – всі ІІІ місця Полицький ЗЗСО – вч.Бабік Н.С.; - фізика: Федорчук Іван – ІІІ місце (9 кл. Ромейківський НВК – вч.Ляшик О.М.); - Конкурс імені П.Яцика: Скібчик Юрій  - І місце у ІІ етапі та ІІІ місце у ІІІ етапі (7кл – Балаховицький НВК, вч.Серховець Г.В.); Вознюк Христина – ІІІ місце у ІІ етапі (6 кл – Полицький ЗЗСО, вч.Яким’юк З.П); - Конкурс імені Т.Шевченка: Скібчик Юрій – І місце (7кл – Балаховицький НВК, вч.Серховець Г.В.).

14.     Участь та здобуття призових місць у конкурсах  «Новорічна композиція», «Український сувенір» «Знай і люби свій рідний край», «День здоров'я», « Різдвяна зірка», «Молодь обирає здоров’я», «Здорова дитина – здорова країна», конкурсі малюнків «Моя Батьківщина».

15.     Організована зустріч «Розминка від чемпіона» на базі Ромейківського НВК.

16.     Створено атестаційну комісію ІІ рівня та проведено 4 засідання, за результатами яких атестовано 12 педагогічних працівників закладів освіти.

17.     Розроблені заходи та проведено конкурс  на посаду  керівників ЗО Полицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів і Балаховицького НВК «ЗЗСО І-ІІ ст-ЗДО».

18.     Розроблені заходи та проведено конкурс на посаду директора  КЗ «Центр культурних послуг».

19.     Замовлено і видано документи про базову середню та повну загальну середню освіту випускникам закладів освіти.

20.     Участь у обласній літній школі лідерів учнівського самоврядування «Лідер-2021».

21.     Замовлено та забезпечена доставка підручників для 4х та 8х класів ЗЗСО.

22.     Участь в проекті «Шкільний автобус»: придбано шкільний автобус для Полицького ЗЗСО І-ІІІ ст на умовах співфінансування.

23.     Розроблені відповідні заходи щодо ліквідації початкових класів с.Іванчі.

24.     Сформовані статистичні звіти  ЗНЗ-1, 76-РВК, 77-РВК ,83-РВК, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9, 85-К.

25.     Сформовано бази даних дітей дошкільного та шкільного віку.

26.     Проведено перевірку готовності ЗО до нового навчального року.

27.     Організовано інклюзивне навчання в ЗО для дітей з ООП.

28.     Забезпечено підвіз 262 учням, а також педагогічним працівникам.

29.     Організовано  безкоштовне харчування дітей  в ЗДО пільгових категорій

30.     Зареєстровано  та  позитивно розглянуто 47 звернень громадян.

31.     Опрацьовано вхідної документації – 875. 

32.     Виконано листів, звернень, заяв -726.

33.     Видано нормативно-правових документів -153.

 

 1. ОХОРОНА ДОРОВ'Я

          Для забезпечення заходів з охорони здоров’я на території Полицької сільської територіальної громади функціонують такі заклади:

           Комунальне некомерційне підприємство «Полицький  центр первинної медико-санітарної допомоги» Полицької сільської ради функціонує з метою забезпечення потреб населення у первинній медико-санітарній допомозі. В кінці 2021 року дана установа отримала медичну ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до законодавства.

           Комунальне некомерційне підприємство «Полицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Полицької сільської ради є самостійним об’єктом із Статусом комунального некомерційного підприємства та наділене усіма правами юридичної особи з дня його реєстрації.

           Підприємством укладено договір з Національною службою здоров’я України та надійшли перші кошти за програмою медичних гарантій на медичне обслуговування населення.

           Підприємство є неприбутковою організацією.

          До складу Центру увійшли:

1 амбулаторія загальної практики-сімейної медицини та 4 фельдшерські пункти, працює 3 одиниці сімейних лікарів.

         6. Фізична культура та спорт

У галузі спорту:

1.       Участь у кубку Маневицької селищної ради ( ІІ місце футбольна команда).

2.       Участь в обласних змаганнях «Краща спортивна громада 2021» серед команд територіальних громад Рівненщини (4 місце).

3.       Участь у кубку пляжного волейболу у м.Вараш.

4.       Участь команди у зональних змаганнях серед  територіальних громад  у м.Сарни.

5.       Участь у футбольному кубку, присвяченому ветеранам ВФСТ «Колос» у м. Сарни.

6.       За результатами проведених спортивних ігор в області серед сільських команд територіальних громад – 7 місце.Придбано волейбольні форми та м’ячі.

7.       Участь у футзалі Маневицької селищної ради.

8.       Участь у проєкті «Активні парки – локації здорової України» в рамках програми Президента України «Здорова Україна»

 

         7. Культура

          Діяльність закладів культури у 2021 році була спрямована на покращення роботи галузі  культури  та якості підготовки і проведення культурно - мистецьких заходів, з метою забезпечення духовного розвитку і змістовного дозвілля жителів, естетичного та патріотичного виховання молоді, охорони і збереження  культурної спадщини, збереження та розвиток  сімейних цінностей та традицій,  задоволення інформаційних загальнокультурних і освітніх потреб населення.  

Однак введення карантинних заходів внесли певні корективи.

         Робота  закладів ведеться за декількома основними напрямками:

- культурно - дозвіллєва діяльність (організація і проведення культурно-дозвіллєвих заходів ), робота аматорських колективів художньої творчості (с. Балаховичі та с. Ромейки);

- забезпечення інтелектуального дозвілля населення;

- збереження та популяризація історико-культурної спадщини;

- методична робота  з дотриманням правил карантинного режиму.

До громади   Полицької сільської ради належать 2 заклади клубного типу, 5 закладів  бібліотечного типу,   1 будинок культури.

         В закладах клубного типу Полицької сільської ради працюючих 7 осіб.

         В закладах бібліотечного типу Полицької сільської ради працюючих 5 осіб.

У галузі культури ( з липня місяця 2021 року):

 1. Створено Центр культурних послуг, що об'єднав усі клубні та бібліотечні установи громади.
 2. Концерт до Дня Незалежності України.
 3. Участь у автопробізі, присвячений Дню захисника України.
 4. Флешмоб поезії до Дня Незалежності України.
 5.           Святкові заходи до Дня захисника України.
 6. Благодійна акція до Дня Святого Миколая, до Дня захисника України, людей похилого віку.
 7.           День села у с. Балаховичі.
 8.           Різдвяне міжшкільне дійство «Небо і Земля нині торжествують» + благодійна акція .
 9. Тематичні заходи в бібліотеках, клубах, присвячені визначним датам.
 10.           Зроблено капітальний ремонт підлоги у клубі с.Полиці.
 11. Проведено інтернет у с. Ромейки.
 12.           Придбано ноутбук у с. Балаховичі.
 13. Участь у соціальному проекті «Життя без насильства» (5 місце)

Робота Центру культурних послуг спрямована на підвищення якості надання відповідних послуг та формування єдиного соціокультурного простору. Зміни в галузі культури  базуються на традиціях народної культури, напрацюваннях попередніх років, а також повинні відповідати цінностям демократії та гуманізму.              

У Центрі ведеться планування роботи на місяць, на півріччя, на рік. Всі заплановані заходи виконуються (за винятком обставин непереборної сили). В умовах пандемії було скасовано багато  заходів.  Кожен заклад культури продовжував виконувати роботу за допомогою: дистанційного навчання, відео репортажів, онлайн виставок, концертів та ін.

    Найбільш сучасним, розвиненим у плані якісної підготовки заходів, професійної підготовки колективів є клуб і бібліотека Балаховицького старостинського округу. За звітний період тут відбулося чимало цікавого, яскравого та нового.

          8. Соціальний захист населення

         В відділі наявні фахівці по проведенню роз’яснювальної роботи з питання соціального захисту населення. Забезпечується тісна співпраця в цьому напрямку з установами, організаціями, підприємствами громади, працівниками поштових відділень зв’язку. Ведеться робота по роз’ясненню пільг для всіх категорій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, надання допомог сім’ям з дітьми, компенсацій та субсидій, згідно з діючим законодавством,

У своїй діяльності управління праці та соціального захисту населення керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про управління.

В громаді налічується близько 5,3 тис. мешканців, які потребують різних видів соціальної підтримки.

         За 2021 рік сформовано та передано до УСЗН Вараської РДА 2361 справу:

- з них 966 заяв оформлено  через ПК Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» в електронному вигляді:

- 90 заяв на призначення –«Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям»,

-  338 заяв на грошову компесацію  дітям, які не харчуються в навчальних закладах  відповідно до пункту 11 статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",

- 914 – заяв на компенсацію на придбання твердого та рідкого палива, в т. ч. скрапленого газу,

- 70– заяв  на пільги на електроенергію,

- 88 – заяв на субсидію,

- З2 – заяви на пакунок малюка,

- 4 справи « Мати героїня»,

- 21 заяву на компенсацію  за невикористану санаторно  -курортну путівку, в т.ч. отримання путівки та інших видів допомог.

Виготовлено 85 чорнобильських посвідчень, 50 посвідчень багатодітним сім'ям.

 Подано три клопотання по оздоровленню пільгових категорій дітей, і всі три клопотання задоволені.

Щодня надавалась інформація  на різні види запитів і листів.

         9. Реєстрація та зняття з реєстрації громадян

    

Основними завданнями та функціями відділу реєстрації місця проживання є:

-        формування та ведення реєстру територіальних громад;

-        реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

-        передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

       Здійснення процедур реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється в день звернення особи.

        На запит власника житла надаються відомості про зареєстрованих за адресою осіб.

      За період від 09.04.2021 року до 31.12.2021 року головним спеціалістом реєстрації та обліку громадян  Музикою Т.Б. було виконано:

 1. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року №1364 «Про реалізацію експериментального проєкту, щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електроній формі», було встановлено електронну форму реєстрації в Полицькій громаді, проведена робота по наповненню даних реєстру, налагоджена робота з РТГ (реєстром територіальної громади).
 2. Спеціалістом зареєстровано 132 особи, з них новонароджених 39 (Ромейки 10, Полиці 14, Іванчі 9, Сошники 4, Балаховичі 2, Веретено 2);
 3. Знято з реєстрації 68 осіб, у зв’язку з смертю 47 осіб (Ромейки 8, Полиці 12, Іванчі 8, Сошники 3, Балаховичі 8, Острів 3, Маюничі 2);
 4. Переписано, доповнено новими даними, пронумеровано та прошнуровано 15 будинкових книг (Полиці, Іванчі, Веретено, Сошники);
 5. Видано 399 довідки (про місце реєстрації Ф-13, довідки уточнення;)
 6. Виконано 37 відомостей про реєстрацію місця проживання фізичних осіб;
 7. Виконано 37 відомостей про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;
 8. Щомісячне поновлення бази даних виборців за формами 3.1, 3.4, 3,5 ( особи яким виповнюється 18 років, зареєстрованих в громаді осіб та знятих з реєстрації осіб)
 9. Виведений список виборців, в яких встановлено постійну нездатність пересуватись самостійно в кількості 125 осіб.
 10. Щомісячне поновлення бази даних «Головного управління статистики» за додатками 18 та 19.
 11. Проводиться робота по актуалізації даних реєстру територіальної громади. В реєстрі станом на 31.12.2021 р актуалізовано даних 2292 осіб (паспортні дані, дані про дату та місце реєстрації)

В Полицькій громаді зареєстровано 5295 осіб з них:

Балаховичі 636 осіб;

Острів 235;

Маюничі 80;

Ромейки 1147 осіб;

Полиці 1388 осіб;

Іванчі 955 осіб;

Сошники 509 осіб;

Веретено 345 осіб.

За 2021 р народилось та зареєстровано дітей;

40 (Полиці, Іванчі, Сошники, Веретено),

11 Ромейки,

2 Балаховичі

        Розроблено Положення про квартирний облік. Створена житлово-побутова комісія. Затверджений список громадян, що перебувають на квартирному обліку.

Опрацьована вхідна документація

 

         10.  Попередження надзвичайних ситуацій, мобілізаційна робота та взаємодіїя з правоохоронними органами.

         Для забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення сільської ради, в полі зору виконавчого комітету Полицької сільської ради систематично знаходяться питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечення громадської безпеки.

         Протягом 2021 року надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Полицької громади не зафіксовано, загальний стан техногенної та екологічної безпеки на території сільської ради залишався стабільним.

         Упродовж 2021 року було організовано та проведено 33 чергових та позачергових засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на яких було розглянуто велика кількість питань з прийняттям відповідних рішень.

         Проведений комплекс заходів щодо протипожежного захисту лісів і сільгоспугідь у весняно-літній період дозволив не допустити на території громади втрат лісового фонду, урожаю на полях.

        На протязі року організовано та проведено навчання в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області головного спеціаліста виконавчого комітету Полицької сільської ради, діяльність якого пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Сформовано заявку на функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту Полицької територіальної громади у 2022 році.

Організовано діяльність трьох консультаційних пунктів на території громади – с. Полиці, приміщення сільської ради; с. Ромейки, приміщення старостинського округу; с. Балаховичі, приміщення старостинського округу.

Проведено огляд-конкурс консультаційних пунктів на території громади та складено відповідні акти. Згідно конкурсу, консультаційний пункт с. Полиці зайняв ІІІ місце в області.

Подано звітну інформацію щодо діяльності Комісії ТЕБ та НС до Головного управління ДСНС у Рівненській області та до Вараської районної державної адміністрації.

Здійснено оцінку готовності захисних споруд цивільного захисту та їх доступності особам з інвалідністю.

Здійснено розрахунок населення, що підлягає евакуації.

         11. Військовий облік

         Відповідно до  Програми вдосконалення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до приписної дільниці та підготовки юнаків до військової служби до призивної дільниці Володимирецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та призову на строкову службу у 2021році:

Згідно вимог постанови КМУ №921 було здійснено оновлення карток первинного обліку військовозобов’язаних та призовників.

Відповідно до графіку 1 відділу Вараського РТЦК та СП проведено звірку карток первинного обліку військовозобов’язаних та призовників.

Станом на 31.12.2021р. на обліку військовозобов’язаних всього – 966, з них:

офіцерів – 30, солдат, сержантів – 936, жінок – 52;

 призовників – 194.

Згідно розпоряджень 1 відділу Вараського РТЦК та СП проводиться оповіщення військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до територіального центру комплектування. Загалом було оповіщено – 323 військовозобов’язаних та 194

Щомісячно подаються відомості про зміну облікових даних, зміну місця реєстрації військовозобов’язаних та призовників.

Ведеться військовий облік працівників Полицької сільської ради.

План по призову жовтень-грудень 2021 року виконано на  200% - 8 призовників .

         

 12. Захист прав дітей

       Так, одним з пріоритетних завдань роботи відділу у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету є проведення цілісної молодіжної політики в громаді, створення сприятливих умов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді та  розвязання нагальних проблем.

Робота з молоддю у громаді проводилася у декількох напрямках:

-  сприяння розвитку духовності, моральності, військово-патріотичного виховання, любові та шанобливого ставлення до рідного краю;

- культура і дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді;

- профілактика негативних проявів у молодіжному середовищі, запобігання злочинності, наркоманії, пропаганда здорового способу життя;

-   підготовка молоді до сімейного життя;

-   залучення  широких верств населення до активних занять фізичною культурою  і спортом, пропаганди здорового способу життя, проведення дозвілля у вихідні дні;

- популяризації  фізичної культури і спорту.

       Служба у справах дітей  виконавчого комітету Полицької сільської ради зі статусом юридичної особи утворена за рішенням сесії №341 від 14 липня  2021 року.

           В період з 02 березня по 29 жовтня 2021 року роботу по напряму забезпечення прав дітей виконувала головний спеціаліст служби Тетяна Шепеть.        

         За звітний період велася робота щодо виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики  України, розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, наказів начальника служби у справах дітей Рівненської облдержадміністрації.

         На обліку служби перебуває 2 дитини, позбавлені батьківського піклування (первинний) та 2 дитини, позбавлені батьківського піклування , які прибули з інших територій (вторинний).  Розпорядженням сільського голови від 22.04.2021 року № 36 було знято з обліку 1 дитину, позбавлену батьківського піклування на підставі свідоцтва про народження (досягнення повноліття)  Службою направлено 1 клопотання щодо виплати одноразової матеріальної допомоги дитині, позбавленій батьківського піклування, по досягненню 18-річного віку.

        Протягом звітного періоду було поставлено на облік 8 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

        Із залученням інспектора ювенальної превенції регулярно здійснювалися візити в сім’ї, які перебувають на контролі у службі для обстеження умов проживання і утримання дітей (обстежено 14 сімей).

       Рішенням виконавчого комітету Полицької сільської ради № 12 від 30 березня 2021 року створено комісію з питань захисту прав дитини, затверджено її склад і Положення. Засідання комісії проводяться щомісячно (за потреби частіше). Було проведено 9 засідань Комісії, прийнято 27 рішень щодо забезпечення прав дітей.

       За звітний період  службою у справах дітей було підготовлено 2 висновки про доцільність позбавлення батьківських прав щодо малолітніх дітей та 1 висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Забезпечено тимчасове влаштування 3 дітей, залишених без батьківського піклування в сім’ї родичів.

         Розроблені та розповсюджені тематичні буклети на тему: «Бездоглядність дітей – одна з найгостріших проблем сьогодення», «Протидій торгівлі людьми».  Також були виготовлені інформаційні листи із зазначенням контактів Служби у справах дітей, які були розміщені в приміщеннях закладів освіти територіальної громади.

          З квітня по серпень 2021 року служба у справах дітей була учасником проєкту «Громада вільна від насильства» організованим ГО «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка». 20 серпня Шепеть Т.С. взяла участь у Підсумковому форумі щодо реалізації проєкту з протидії гендерно зумовленому насильству, налагодження взаємодії та ефективного реагування на вчинення домашнього насильства у територіальних громадах Рівненщини в м. Рівне.

          З 01.09.2021 року Шепеть Т.С. було визначено координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання і протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі і торгівлі людьми.

          З 01.11.2021 року Шепеть Т.С. призначена начальником служби у справах дітей за результатами конкурсу. 22.11.2021 року була здійснена державна реєстрація служби у справах дітей виконавчого комітету Полицької сільської ради як юридичної особи. 29.11.2021 року розпорядженням сільського голови  затверджено зразок та опис печатки і штампів служби у справах дітей.

           За звітний період розроблені і затверджені рішеннями Полицької сільської ради:

-        «Програма забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа Полицької сільської ради на 2021 -2023 роки»;

-        План дій щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;

-        «Програма запобігання та протидії домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі Полицької сільської ради на 2021-2025 роки»;

-        Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і

виховання дітей на території Полицької територіальної громади на 2021 – 2026  роки.

-        Програма соціальної підтримки дітей пільгових категорій Полицької територіальної громади  на 2022-2025  роки.

       Організовано і проведено профілактичний захід «Урок» спільно  з представниками закладів освіти із залученням представника Вараського РВП ГУНП з метою виявлення дітей шкільного віку, які не охоплені навчанням на початок навчального року. Згідно плану роботи проводились просвітницькі заходи серед здобувачів освіти Полицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

       Розроблено  і затверджено 3 плани соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, 8 планів соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Підготовлено 3 річних висновки про стан утримання, навчання та виховання дітей, позбавлених батьківського  піклування.

       За ініціативи служби у справах дітей рішенням виконавчого комітету  від 28 грудня 2021 року № 88 створено координаційну раду з питань запобігання і протидії  домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

         Всі документи, які перебували на контролі і потребували надання інформації  подавалися вчасно, згідно плану контролю.  Згідно журналу реєстрації вихідної документації за час роботи службою у справах дітей було відправлено 93 інформації.

 

 13. Регулювання відносин у сфері земельного законодавства

по Полицькій сільській раді  за період  16.03.2021 по 06.12.2021р.

Проведено наступну роботу, а саме:

- відповідно до цільової програми «Програми здійснення землеустрою на території Полицької сільської ради   на 2021-2025 роки» було виділено кошти  з місцевого бюджету в сумі 49,900 тис.грн. на проведення робіт зі встановлення (зміни) села Полиці. За рахунок коштів, які надійшли  в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва  було передбачено кошти:

28750 тис. грн. на проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Іванчі;

19540 тис. грн. на проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Балаховичі;

- передано в комунальну власність Полицькій сільській територіальній громаді  194 земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1149,7115 гектара, які розташовані  на території  колишніх Ромейківської, Балаховицької сільських ради  Володимирецького району Рівненської області;

- зареєстровано 194 ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про рееєстрацію права власності;

- замовлено  194 витяги із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельних ділянок;

- розглянуто  понад 347 звернень громадян  щодо роз’яснення законодавства громадянам у сфері земельних ресурсів, щодо сплати  земельного податку,оформлення права власності земельної ділянки, оформлення спадщини;

 - надіслано фізичним та юридичним особам ( користувачам земельних ділянок)   57 листів ;

- надіслано запитів на отримання публічної інформації - 5 листів;

- підготовлено - 62 довідки фізичним особам;

- підготовлено та укладено 2 додаткових угод  до договорів оренди землі;

- надано дозвільних документів :

фізичним особам – 214,

юридичним особам – 35.

На території сільської ради ДП «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» проведено роботи щодо інвентаризації земель в результаті проведеної інвентаризації земель зареєстровано 2 земельні ділянки  на загальну площу   0.6770га.

 

 

Напрацьовані пропозиції:

 

 1. При корегуванні бюджету сільської ради на 2022рік передбачати кошти:
 • на проведення робіт інвентаризації земель лісогосподарського призначення Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області;
 • на створення обмінного файлу для внесення відомостей до Державного земельного кадастру про межу населеного пункту Полиці, Полицької сільської ради.
 • на проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Острів;
 • на проведення генерального плану с. Ромейки.

        

По Ромейківському старостинського округу Полицької  сільської:

          За 2021 рік поступило:

-    заяв-56;

-    запитів на інформацію-25.

 Також за відповідний період подано:

-    клопотань-11;

-    погоджено (опрацьовано)- 8 проєктів землеустрою;

-    технічних документацій-161;

-    вхідноївихідної  документації-132.

          Винесено на розгляд сесії 9  проєктів  рішень, прийнято - 9 .

          Проведено  11 обстежень присадибних  земельних ділянок  на предмет  вирішення  міжсусідських меж. Складено 1 акт.

          Вручено  громадянам податкових  повідомлень,зобов'язань за платежами:

-  земельний податок з  фізичних  осіб -342.

          Проводились виїзди на площі  земель,  порушених  внаслідок  несанкціонованого видобування  бурштину на предмет контролю, недопущення подальшого пошкодження земель -7.

           Проводився  контроль на земельних ділянках,які передані  в оренду  підприємствам і  межують  із  землями  комунальної  власності -7 виїздів.

           Здійснювався  постійний  контроль  за вивезенням  сміття в  відведене  місце. Ліквідовано  2  несанкціонованих  сміттєзвалища  власними силами громадян.

           Грубих порушень дотримання  земельного законодавства  за даний  період  не виявлено.

 

По Балаховицькому старостинському округу  Полицької сільської ради здійснювався контроль щодо дотримання законності та правочинності з земельного господарства,охорони навколишнього природного середовища, громадської та приватної  забудови.                       

            Поступило:        

-  120   вхідної/вихідної документації ;                                                                                   

-  14      заяв на надання дозволу на розробку  проекту землеустрою ;                     

 -14 заяв  на затвердження технічної документації;                                                                                                                                                                                 - 9   заяв на затвердження проекту землеустрою;

- 2 клопотання на надання дозволу на проведення експертної грошової         оцінки земельної ділянки;

  - 1       клопотання про продовження договору оренди земельної ділянки.

На розгляд сесії  було підготовлено  40   проєктів  рішень .

      А також:                                                                                                                                   

Звернення громадян - 48;

Проведено інформаційно- роз’яснювальну роботу щодо приватизації земельних ділянок ( паїв), присадибних ділянок;

Було здійснено 12 виїздів на місцевість із сертифікованим інженером –землевпорядником для встановлення меж присадибних ділянок;

Проводилися виїзди на ділянки де проводиться несанкційований видобуток  піску з інформуванням поліції.

Вирішувалося спірне питання на предмет міжсусідських меж  в с. Острів.

Проводився контроль на земельних ділянках, які передані в ореду  ТОВ »Новий Канон» та ТОВ «Жолудськ Агро», які межують з землями  комунальної власності в с.Маюничі.

Вручено  652 повідомлення про сплату земельного податку з фізичних осіб.

 

14. Питання благоустрою

    З метою створення сучасної інфраструктури, підвищення рівня безпеки проведено реконструкцію вуличного освітлення в с. Маюничі та на зупинках громадського транспорту по автошляху М-07 біля с. Маюничі та с. Ромейки на сонячних батареях. Встановлено додаткові зупинки для зручності очікування транспорту в с. Сошники та с. Маюничі.

Для підвищення безпеки дорожнього руху проведено на основних роз’їздах відеоспостереження на основі співфінансування з бюджету громади з метою виконання програми «Безпечна Рівненщина», проведено грейдерування окремих вулиць і населених пунктів.

 

15.Кадрова робота

         Структура виконавчого комітету Полицької сільської ради  сформована в чіткій відповідності до вимог чинного законодавства та забезпечує виконання наданих повноважень.

 

         Актуальними залишаються питання:

-  соціального захисту, надання матеріальної допомоги учасникам АТО,

-  питання надання земельних ділянок, встановлення меж земельних ділянок,

 - оформлення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства і т.д.

         Проведений аналіз звернень, які надійшли до виконкому, і оgитувань жителів підтвердив актуальність питань комунального господарства, а саме: проведення водопостачання в с. Іванчі, ремонт вуличного освітлення та ремонт доріг, введення посади реєстратора, капітальний ремонт Балаховицького НВК "ЗЗСО І-ІІ ступенів - ЗДО" та ін., над якими варто посилено працювати в 2022 році.

 

https://rada.info/upload/users_files/04388320/2f66f3bcac29a25e607fc472f7611bed.docx

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь