Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Про затвердження звіту про виконання бюджету Полицької сільської територіальної громади за I півріччя 2022 року

Дата: 08.09.2022 11:36
Кількість переглядів: 202

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ
23 серпня 2022 року № 613
Про затвердження звіту про виконання
бюджету Полицької сільської територіальної
громади за I півріччя 2022 року
17543000000
( Код бюджету)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України
„Про Державний бюджет України на 2022 рік”, іншими чинними нормативно-
правовими актами з цих питань, за погодженням з комісіями сільської ради,
розглянувши поданий виконавчим комітетом сільської ради звіт про виконання
сільського бюджету за І півріччя 2022 року сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити звіт про виконання бюджету Полицької сільської
територіальної громади за І півріччя 2022 року.
Дохідна частина загального фонду бюджету за І півріччя 2022 р. виконана
на 99,6%, при прогнозному надходженні 27 252 265,00 грн., фактично надійшло
27 146 050,16 грн. Доходи спеціального фонду бюджету Полицької сільської
ради за І півріччя 2022 року становлять 73 550,59 грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету Полицької сільської
територіальної громади за І півріччя 2022 року виконана на 81,5% при плані
30 478 263,00 грн. фактично використано 24 839 228,94 грн. Видаткова частина
спеціального фонду становить 32 441,49 грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва ( Сергійчук О.).

Сільський голова Микола ОЗЕРУГА

ЗВІТ

Про виконання бюджету

Полицької сільської територіальної громади  за I півріччя 2022 року
 
    Дохідна частина сільського бюджету ( додаток №1)

Упродовж січня-червня 2022 року до загального та спеціального фондів
бюджету Полицької сільської територіальної громади, враховуючи
міжбюджетні трансферти, надійшло 27 219 600,75 грн, що становить 56,1% до
річного плану та 99,5% до планових показників січня-червня 2022 року у тому
числі: до загального фонду – 27 146 050,16 грн. (99,6 відсотка ), до спеціального
фонду надійшло – 73 550,59 грн.
За I півріччя   2022 року обсяг отриманих офіційних трансфертів склав
18 883 838 грн., у тому числі: базова дотація –  3 283 200,00 грн., освітня
субвенція з державного бюджету– 15 573 400,00 грн. субвенція з місцевого
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 25016,00
та субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що
утворився на початок бюджетного періоду в сумі 2 222 тис.грн.
Обсяг надходжень загального фонду сільського бюджету Полицької
сільської територіальної громади за 1 півріччя 2022 року становить
27 146 050,16 грн., при  плані – 27 252 265,00 грн., що становить 99,6%
виконання.
Найбільшим бюджетоутворюючим податком у складі доходів традиційно є
податок та збір на доходи фізичних осіб. Його планується отримати в бюджеті
цього року в сумі 11 464 200 гривень, це 67,9% від усіх запланованих доходів. В
порівнянні з попереднім роком запланований приріст надходжень цього
податку в сумі 2 242 880 гривень або + 24,3%.
За звітний період отримано 6 084 432,54 грн. даного  податку, при  плані
5 772 013,00 грн., що складає 105,4 відсотка виконання.
До складу податку на доходи фізичних осіб входять:
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 4 953 961,96  грн.
- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 1
074 105,60 грн.

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата –
36 396,32грн. ;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами
за результатами річного декларування –19 968,66 грн. 
Рентної плати за користування надрами, основними платниками якої
до бюджету громади є ПрАТ « Рафалівський кар’єр» ДП «Регіон інвест»,
планується мобілізувати в сумі 780,0 тис.гривень. За звітний період надійшло
380 005,10 грн. при плануванні 384 300,00 грн., що складає 98,9 % до планових
призначень звітного періоду.
До складу податку входять:
- Рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів – 212 931,11
грн
-Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення –
167 073,99грн.
Внутрішні податки на товари та послуги (акцизні податки та пальне) за 1
квартал 2022 року надійшло в сумі  277 053,11 грн., що складає 44,4 відсотка
виконання на вказаний період.
 
Земельний податок надійшло у загальній сумі 64 344,29 грн., в т.ч. земельний
податок з фізичних осіб в сумі 3 184,23грн., земельний податок з юридичних
осіб 162 144,24 що становить 106,81% виконання.
Орендна плата юридичних осіб надійшло у сумі  921 813,51 грн. планові
надходження виконано на 108,30 %.
Надходження єдиного податку прогнозовано зростуть щонайменше на 6,7%, що
зумовлено зміною розмірів прожиткового мінімуму (для платників І групи),
мінімальної заробітної плати (для платників ІІ групи) та індексом споживчих
цін (для платників ІІІ групи).
Єдиного податку за звітний період надійшло в сумі 354 223,93 грн. (103,06 %).
Упродовж 1 півріччя 2022 року сільський бюджет отримав 22 248,10
грн. неподаткових надходжень.
По спеціальному фонду до бюджету Полицької сільської ради за 1 півріччя
2022 року надійшло 73 340,59 грн,, в т.ч.
- екологічного податку- 26 216,13 грн.,
- неподаткові надходження – 47 124,46 грн.

Динаміка власних доходів загального фонду бюджету
у січні-червні 2021-2022 років, гривень

Найменування кодів
бюджетної класифікації

Загальний фонд

2021 рік 2022 рік

Приріст "+"/
зменшення (-)
надходжень/витрат
до показника
попереднього року

виконано на
30.06.2021

виконано на
31.12.2021 план на рік план січня-
червня
виконано
на
30.06.2022

відхилення

гривень %

гривень %

Податок та збір на доходи
фізичних осіб 5 549 885 11 802 438 11 464 200 5 772 013 6 084 432 312 419 105,4 534 547 9,6
Рентна плата за користування
надрами загальнодержавного
значення 164 863 415 807 400 000 199 800 167 074 32726 83,6 2 211 1,3
Акцизний податок з
виробленого в Україні та
ввезеного в Україну пального 328 917 793 011 750 000 363 000 120 517 -242 483 33,2 -208 400 -36,6
Акцизний податок з реалізації
суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів  91 760 365 056 310 000 154 800 120 951 -33 848 78,13 29 191 131,8
Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки 1 246 189 2 867 071 2 682 000 1 242 734 1 144 249 -98 484 92,1 -101 000 91,8
Єдиний податок   322 218 821 370 675 000 343 700 354 224 10 524 103,6 32 006 109,9
 ВСЬОГО з трансфертами 25 872 843 48 410 986 48 359 138 27 252 265 27 146 050 -106 215 99,6 1 273 207 104,9

Фінансування.
За 1 півріччя 2022 року сума фінансування становить 73 250,00 грн., а саме
за рахунок:
- вільних залишків загального фонду бюджету, що передаються до
бюджету розвитку (спеціального фонду) – 73 250,00 грн.

Видатки сільського бюджету (додаток 2)

Одержані бюджетом громади доходи забезпечили повне фінансування
усіх видатків, необхідних для повноцінного функціонування бюджетних
установ та пріоритетні програми. Своєчасно виплачено заробітну плату
працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні
послуги, які споживаються бюджетними установами.
Протягом 1 півріччя 2022 року на фінансування видатків загального
фонду бюджету Полицької сільської ради спрямовано 23 951 622,94 грн. ,без
врахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило
виконання показників видаткової частини сільського бюджету на 80,9 % від
планового обсягу бюджетних асигнувань на вказаний період з урахуванням
змін. 

Видатки загального фонду бюджету Полицької ТГ по галузях 

за 1 півріччя 2022 року

грн.

Код Показник

План на
вказаний
період з
урахуван
ням змін

Всього
профінансов
ано за
вказаний
період 

%
викона
ння
1 2 3 4 5=4*100
/3
0100 Державне управління 3 954 552,00 3 094 726,54 78,2
1000 Освіта 22 254 255,00 18 899 281,18 84,9
2000 Охорона здоров’я 1 019 050,00 912 761,14 89,6
3000 Соцзахист та соцзабезпечення 243 620,00 135 559,79 55,6
4000 Культура і мистецтво 652 180,00 519 412,18 79,6
5000 Фізична культура та спорт 150 000,00  15 280,00 10,1
6000 ЖКГ 429 000,00 177 431,11 41,3
7000 Економічна діяльність 108 000,00 - -
 8000 Інша діяльність    780 000,00 195750,00 25,1
9000 Міжбюджетні трансферти 887 606,00 887 606,00 100,0
  РАЗОМ 30 478 263,00 24 839 228,94 81,5


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь