Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Рішення сесії "Про створення служби у справах дітей Полицької сільської ради зі статусом юридичної особи "

Дата: 20.07.2021 15:26
Кількість переглядів: 333

                                                                Фото без опису

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьома сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

14 липня  2021 року                                                             № 341

 

Про створення служби у справах дітей

Полицької сільської ради зі статусом

юридичної особи

 

Відповідно до ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 30 серпня 2007 р. № 1068 (зі змінами), Полицька сільська рада:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Створити виконавчий орган ради – службу у справах дітей Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області зі статусом юридичної особи.

2. Затвердити Положення про службу у справах дітей Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області, що додається.

3. Затвердити загальну чисельність працівників служби у справах дітей Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області згідно з Додатком 1.

4. Визначити місцезнаходження юридичної особи: 34374, Україна, Рівненська область, Вараський район, село Полиці, вул. Б. Хмельницького, будинок 23/а.

5. Уповноважити сільського голову здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи - служби у справах дітей Полицької сільської ради.

6.  Сільському голові здійснити заходи по призначенню начальника Служби у справах дітей Полицької сільської ради шляхом оголошення та проведення конкурсу або у інший спосіб відповідно до вимог чинного законодавства.

7. До організації та проведення конкурсу призначити виконуючим обов’язки начальника служби у справах дітей, головного спеціаліста служби у справах дітей Шепеть Тетяну Сергіївну.

 

 

8.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення Полицької сільської ради від 10 березня 2021 року № 142 «Про створення Служби у справах дітей Полицької сільської ради».

9. Контроль за виконанням рішення покласти на: постійну комісію з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, з депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Сільський голова                                                              Микола ОЗЕРУГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба у справах дітей Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області (далі –  Служба) є виконавчим органом Полицької сільської ради (далі –Полицька сільська рада).

Служба підконтрольна та підзвітна Полицькій сільській раді та підпорядковується сільському голові.

Служба є самостійною та має статус юридичної особи публічного права.

1.2. Служба утворюється з метою здійснення соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності на території населених пунктів територіальної громади, ведення питань опіки, піклування.

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання Корупції», Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства  молоді та спорту, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями облдержадміністрації та сільського голови, прийнятими відповідно до вимог чинного законодавства за цим положенням.

1.4. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Полицької  сільської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування Служби здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Полицької сільської ради.

1.5. Служба має власний бланк, круглу печатку із зображення Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп встановленого зразка, веде діловодство відповідно до правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та інструкції з діловодства в апараті та виконавчих органах Полицької сільської ради Рівненської області. Посадові особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

1.6. Юридична адреса служби: індекс 34374, Україна, Рівненська обл., Вараський район, с. Полиці, вул. Б. Хмельницького 23/а.

1.7. Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області.

1.8. Скорочене найменування юридичної особи: Служба у справах дітей Полицької сільської ради.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

        

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Контроль за дотриманням законодавства стосовно дітей.

2.1.2. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.3. Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності.

2.1.4. Подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету сільської ради щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

2.1.5. Організація та проведення рейдів спільно з оперуповноваженими місцевого підрозділу Національної поліції України у Рівненській області для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну діяльність.

2.1.6. Пропагування здорового способу життя серед дітей, попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії.

2.1.7. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.1.8. Ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей – сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів.

 

2.2. Функції служби:

Служба:

2.2.1. Організовує засідання Комісії з питань захисту прав дитини з метою координації зусиль структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення неповнолітніми правопорушень.

2.2.2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними структурними підрозділами сільської ради, заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів.

2.2.3. Готує проекти рішень виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини.

2.2.4. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та приймає рішення про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють.

2.2.5. Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

2.2.6. Здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

2.2.7. Разом з відділом кримінальної поліції у справах дітей організовує і проводить рейди щодо запобігання дитячої бездоглядності та профілактики скоєння правопорушень.

2.2.8. Представляє у межах своєї компетенції права дитини в суді.

2.2.9. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. 

2.2.10. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.

2.2.11.  Веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків.    

2.2.12. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь – якій формі.

2.2.13. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь – якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони зможуть скористатися.

2.2.14. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції.

2.2.15. Здійснює контроль за виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

 

 

3. МАЄ ПРАВО

        

3.1. Готувати матеріали для розгляду на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини.

3.2. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії.

3.3. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

3.4. Здійснювати  перевірки право-виховної роботи з дітьми у навчальних закладах громади.

3.5. Організовувати і проводити спільно з іншими структурними підрозділами сільської ради, оперуповноваженими місцевого підрозділу Національної поліції України у Рівненській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявляти причини, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, організовувати профілактичні заходи (рейди).

3.6. Перевіряти, у разі необхідності, умов роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.7. Подавати пропозиції для заслуховування на засіданнях Комісії про виконання опікунами своїх обов'язків.

3.8. Готувати матеріали на засідання Комісії щодо розгляду сімейних конфліктів, регламентування побачення батьків з дитиною, якщо вони розлучені.

3.9. Виносити на розгляд Комісії питання, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, батьки яких не виконують свої батьківські обов'язки.

3.10. Вести профілактичний облік дітей, які схильні до вчинення правопорушень та інших категорій дітей, які підпадають взяттю на облік, проводити з ними відповідну роботу.

3.11. Здійснювати контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування.

3.12. Щорічно отримувати звіти опікунів та піклувальників про виконання своїх обов'язків.

3.13. Одержувати в установленому порядку від установ та організацій інформацію та документи, які необхідні Службі для виконання покладених на неї завдань.

 

4. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ

 

4.1.Положення про Службу затверджується Полицькою сільською радою.

4.2. Загальна чисельність працівників Служби затверджується рішенням сесії сільської ради.

4.3. Служба утримується за рахунок коштів сільського бюджету.

4.4. Службу очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю Служби.

Начальник Служби призначається та звільняється із займаної посади рішенням Полицької сільської ради.

4.5. На посаду начальника Служби призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року. знання діючого законодавства України; знання основних програм роботи на комп'ютері.

4.6. Начальник Служби:

4.6.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований сільському голові згідно посадових обов’язків.  

4.6.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень для їх розгляду на засіданнях сесії  сільської ради та засіданнях виконавчого комітету.

4.6.3. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.6.4. Видає  у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує  і контролює їх виконання.

4.6.5. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу,  а також покладених на  нього завдань окремими рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

5.1. Працівники служби у справах дітей є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень, відповідно до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції". 

5.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за:

5.2.1. Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

5.2.2. Виконання працівниками Служби своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства.

5.2.3. Відповідність    прийнятих    ним    рішень    вимогам    чинного законодавства України.

5.2.4. Виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови відповідно до компетенції Служби.

5.2.5. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей.

5.2.6. Належне оформлення проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань компетенції Служби.

 

6. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ

 

Оплата праці співробітників Служби здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Структура Служби утримується за рахунок місцевого бюджету.

Граничну чисельність Служби затверджує сесія сільської ради.

Штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує сільський голова.

Начальник Служби може вносити пропозиції щодо уточнення кошторису витрат.

7.2. Служба веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства.

7.3. Сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Служби, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними засобами збереження документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з напрямків діяльності Служби.

7.4. Ліквідація  та реорганізація Служби проводиться за рішенням сільської ради в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Секретар сільської ради

 

Галина Рубець

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Полицької сільської ради

від 14 липня 2021 року №

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

працівників служби у справах дітей Полицької сільської ради

Вараського району Рівненської області

 

 

№ з/п

Найменування посади

Кількість одиниць

1.

Начальник служби у справах дітей

1

 

ВСЬОГО:

1

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь