Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Про уповноважених виконавчого комітету Полицької громади на видачу довідок та про порядок їх видачі

Дата: 20.08.2020 10:06
Кількість переглядів: 461

                                                                              У К Р А Ї Н А

                                                            ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                        ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

            31 січня 2020 року                                                                                     № 11

Про уповноважених виконавчого комітету Полицької громади

на видачу довідок та про порядок їх видачі

 

З метою упорядкування видачі довідок громадянам виконавчим комітетом Полицької сільської ради, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про загально-обов'язкове державне пенсійне страхування», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», та інших нормативних актів, у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання отримання громадянами довідок про склад сім’ї з місця проживання, керуючись Указом Президента України №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», виконком сільської ради

                                                                                     ВИРІШИВ:

1. Визначити уповноважених виконавчого комітету Полицької громади на видачу довідок, а саме: - по Полицькій ОТГ (центральна садиба) – секретаря виконавчого комітету – Рубець Галину Павлівну, діловода сільської ради – Бекешу Лесю Петрівну; - по Балаховицькому старостинському окрузі – в.о. старости – Літвінчук Наталію Миколаївну; - по Ромейківському старостинському окрузі – в.о. старости – Васильчука Сергія Михайловича.

2. Затвердити Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Полицької сільської ради (додаток №1).

3. Секретарю сільської ради довести дане рішення до відома уповноважених на видачу довідок та населенню.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

                   Сільський голова                                                                                М.К.Озеруга

 

                                                                                                                                                                        Додаток №1                                                                                                                                        до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                       від 31 січня 2020 року №11

 

                                                                                     ПОЛОЖЕННЯ

                                     про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Полицької сільської ради

1. Загальні положення Порядок видачі довідок виконавчим комітетом Полицької сільської ради (далі Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Сімейного, Житлового та Земельного Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про громадянство України», «Про звернення громадян», «Про особисте селянське господарство», Постанови Кабінету Міністрів України №558 від 29.04.2004 р., Указу Президента України №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», будинкових книг, адресних карток, книг погосподарського обліку сіл Полиці, Балаховичі, Ромейки з метою врегулювання питань видачі документів, які засвідчують місце реєстрації (проживання) громадян, склад сім’ї, місце реєстрації і склад сім’ї для оформлення субсидії на комунальні послуги, місце реєстрації і склад сім’ї для постановки на квартирний облік, місце реєстрації і склад сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги, спільне проживання з годувальником на момент його смерті, факт догляду за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років, проживання з пенсіонером на момент смерті, пічне опалення будинку, про проведення поховання, відсутність постійного місця роботи, підтвердження родинних зв’язків, підтвердження наявності майна та його місця розміщення, тощо. Для цілей однозначного розуміння положень цього Порядку слід визначити наступні терміни: - непрацездатна особа – особа, яка досягла встановленого законом пенсійного віку або визначена особою з інвалідністю; - малолітня особа – фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років; - неповнолітня особа – фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років; - утриманець – член сім’ї заявника або померлого годувальника (малолітня, неповнолітня, непрацездатна особа), який перебуває (перебував) на його повному утриманні або одержував від нього допомогу (якщо заробітна плата, пенсія, інші доходи утриманця не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом), яка є (була) постійним і основним джерелом засобів до існування.

2. Порядок видачі довідок Видача довідок проводиться уповноваженими особами сільської ради відповідно до розподілених обов’язків. Довідки видаються на підставі пред’явлених необхідних документів та в разі відсутності суперечностей в них. Довідки видаються в довільній формі (крім типових, що затверджені Кабінетом Міністрів України та іншими нормативно – правовими актами України). Довідка підписується сільським головою та/або секретарем виконавчого комітету сільської ради, а за їх відсутності – заступниками сільського голови, скріплюється печаткою виконавчого комітету сільської ради. У старостинських округах довідка підписується старостою та скріплюється нумерною печаткою старости. На довідці проставляється кутовий штамп Полицької сільської ради чи відповідного старостинського округу із зазначенням на ньому вихідного номеру довідки та дати її видачі. Довідки видаються жителям старостинського округу старостою відповідного Балаховицького, Ромейківського старостинського округу. Жителям с. Полиці довідки видаються секретарем виконавчого комітету. У випадку тимчасової відсутності старости (відпустка, тимчасова непрацездатність), тощо, видачу довідок проводить особа, яка визначається головою сільської ради, рішенням виконавчого комітету чи ради. У випадку тимчасової відсутності секретаря виконавчого комітету сільської ради, довідки видаються за підписом Полицького сільського голови.

2.1. Довідка про місце реєстрації Видається на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру". Довідка може бути видана на підставі відміток про реєстрацію у паспорті громадянина України, даних будинкової книги чи адресних карток. Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

2.2. Довідка про фактичне місце проживання Видається на підставі фактичних даних про проживання громадян на території громади, які можуть отримуватись із записів будинкових, погосподарських книг, даних паспорта громадянина України, заяви громадянина відповідно до розподілу території та заяви двох свідків, які володіють інформацією про фактичне місце проживання особи. Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

2.3. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб Видається на підставі паспортів громадян України всіх повнолітніх членів сім’ї (при необхідності), зареєстрованих в житловому приміщенні (будинку), свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї (при необхідності), будинкової книги або ж по господарських книг по селах територіальної громади, якщо дитина під опікою – на підставі документів про встановлення опіки, за затвердженою формою. Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

2.4 Довідка про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них Видається у відповідності до Постанови Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 21-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку), пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (із змінами). Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, документа, який підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), будинкової книги або ж погосподарських книг по селах територіальної громади, свідоцтва про смерть члена сім’ї, актового запису про смерть, заяви громадянина відповідно до розподілу території та заяви двох свідків, що володіють інформацією про спільне проживання громадян на момент смерті одного із них. Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України та у разі необхідності за місцем вимоги.

2.5. Довідка про проведення поховання Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, документа, який підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), свідоцтва про смерть члена сім’ї, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі неможливості документального підтвердження родинних стосунків з померлим (наприклад, співмешканці), заявник надає заяву депутата сільської ради відповідно до розподілу території та заяви двох свідків, що володіють інформацією про проведення поховання. Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

2.6. Довідка, яка засвідчує, що чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею (ними) 8 років Видається у відповідності до Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (із змінами). Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, свідоцтва про смерть померлого годувальника, свідоцтва про народження дитини (дітей) померлого годувальника, документів, підтверджуючих родинні стосунки з заявником, заяви громадянина відповідно до розподілу території та заяви двох свідків, що володіють інформацією з предмету видачі довідки, якщо встановлена опіка – на підставі документа про опіку. Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України.

2.7. Довідка про статус особи щодо зайнятості та реєстрації Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, трудової книжки заявника, будинкової книги (за необхідності).

2.8. Довідка про пічне опалення будинку та наявність газобалонної установки Видається на підставі паспорту громадянина України, будинкової книги, технічного паспорту житлового приміщення (будинку), заяви громадянина відповідно до розподілу території та заяви двох свідків, що володіють інформацією з предмету видачі довідки. Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

2.9. Довідка про реєстрацію громадянина за даною адресою на день смерті (про місце відкриття спадщини) Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, будинкової книги або погосподарських книг по селах об’єднаної громади, свідоцтва про смерть спадкодавця. Видається для пред’явлення до нотаріальної контори.

2.10. Довідка про проживання дітей з батьками Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, будинкової книги або погосподарських книг по селах об’єднаної територіальної громади, свідоцтва про народження дітей, заяви громадянина відповідно до розподілу території та заяви двох свідків, що володіють інформацією з предмету видачі довідки (за необхідності). Видається для пред’явлення до управління праці та соціального захисту населення.

2.11. Довідка про користування земельною ділянкою Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, даних документів про право власності на земельні ділянки, даних державного земельного кадастру України, даних земельно-кадастрової книги по селах. Видається за місцем вимоги.

2.12. Довідка про те, чи являється заявник членом особистого селянського господарства чи не являється Видається на підставі даних Обліку особистих селянських господарств на території об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство». Члени особистих селянських господарств є особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною. Довідка видається за пред’явленням паспорту громадянина України – на підставі заяви заявника, по селах об’єднаної територіальної громади. Видається до центру зайнятості населення.

2.13. Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, ідентифікаційного коду, відповідно до Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок, затвердженого Наказом міністерства доходів і зборів України 17.04.2014 № 32. Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (далі - довідка) безоплатно видається сільською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою заяви про видачу такої довідки. Довідка видається особисто власнику сільськогосподарської продукції, якщо сільськогосподарська продукція вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва чи особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. Видається за місцем вимоги.

2.14. Довідка-характеристика Довідка – характеристика видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, на підставі запиту з адміністративно-виховних, кримінально-виховних органів, правоохоронних чи судових органів. Довідка - характеристика на засудженого з випробувальним терміном, на порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, на засудженого до громадських робіт видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, на підставі запиту з адміністративно-виховних, кримінально-виховних органів. Довідка – характеристика на позбавлення батьківських прав (розширена характеристика на сім'ю) готується за запитом служби у справах дітей райдержадміністрації, органів прокуратури, правоохоронних органів із складенням відповідних актів комісійного обстеження. Довідки-характеристики видаються до органів внутрішніх справ, органів прокуратури, судів та інших органів.

2.15. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію Видається у відповідності до Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. №470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення». Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, будинкової книги або погосподарських книг по селах об’єднаної територіальної громади, технічного паспорта будинку або квартири.

2.16. Довідка про громадянина згідно запитів Видається на підставі запитів правоохоронних та інших органів та погосподарських книг по селах об’єднаної територіальної громади. Видається до органів внутрішніх справ та інших органів.

3. Порядок оскарження відмови у видачі довідок

3.1. У разі неможливості надати довідку, що засвідчує факт, за підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється в судовому порядку.

4. Порядок реєстрації довідок

4.1. Довідки реєструються у відповідному журналі виданих довідок.

4.2. До журналу заноситься інформація про особу, котрій видано довідку, дата видачі, реєстраційний номер, підпис заявника про отримання довідки.

4.3. Журнал реєстрації довідок повинен бути прошнурований та пронумерований.

5. Прийом громадян для оформлення та видачі довідок.

5.1. Прийом громадян з усними та письмовими зверненнями для оформлення та видачі довідок проводиться в прийомні дні відповідно до графіку прийому:

5.2. У разі звернення для оформлення та видачі довідок мешканців сіл Балаховичі, Ромейки, довідки видаються в день звернення.

5.3. В окремому випадку великої кількості запитів на видачу довідок, у центральній садибі чи старостинських округах, видачу довідок проводити за визначеним графіком, але не менше трьох днів у тиждень. Графік видачі довідок розробляється уповноваженими особами на їх видачу та погоджуються з головою ради або з його заступником.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у випадках внесення змін у діюче законодавство України, внесення змін і доповнень у Перелік довідок, які видає виконком сільської ради.

 

                              Секретар виконавчого комітету                                                   Г.П.Рубець


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь