Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Проєкти рішень 14 сесії 8 скликання

Дата: 07.02.2022 17:27
Кількість переглядів: 342

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

                                               ПРОЄКТ РІШЕННЯ

                лютого  2022 року                                                             №

Про надання дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки

 

         Розглянувши клопотання гр. Сидорчик Лідії Миколаївни від  13.01.2022 року про  надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 116, 118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122,130 Земельного кодексу України, статтями 25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Надати дозвіл громадянці Сидорчик Лідії Миколаївні    на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 0,4249 га для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, що знаходиться в с. Ромейки, вул. Лісова  Вараського району  Рівненської області.

2.Громадянці Сидорчик Лідії Миколаївні звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.

     3. Подати проєкт землеустрою  на розгляд сесії Полицької сільської ради згідно вимог чинного законодавства.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                       Микола ОЗЕРУГА

 

                                                                

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія  восьмого скликання)

                                        ПРОЄКТ     РІШЕННЯ

 

лютого 2022                                                                 №                                                      

 

Про надання дозволу  на  проведення

експертної грошової оцінки  земельної  ділянки                                           

 

       Керуючись статтями 12,127,128 Земельного Кодексу України, статтями 13,15, 19 , Закону України ” Про оцінку землі” , п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , розглянувши  клопотання  ФОП  Кухарця   Анатолія  Володимировича  від 28.01.2022 року  вхідний  № 37, сільська рада

                                                     В И Р І Ш И Л А:

    1. Надати    дозвіл  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  площею 0, 0200 га , що  перебуває у категорії  земель  житлової  та громадської  забудови  в  с. Острів, вул. Набережна, 25  Полицької   сільської ради  Вараського  району  Рівненської  області,  з метою передачі її у власність шляхом  викупу  ФОП  Кухарець Анатолію Володимировичу.

   2. Доручити  сільському  голові  Озерузі М.К. від  імені  сільської  ради  укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із  суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог законів України “ Про оцінку земель” та “ Про оцінку майна , майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні”.

     3.Контроль  за   виконанням даного рішення  покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,  архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.)                                               

 

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

__________ 2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

         Розглянувши     заяву  громадянки  Мельник Любові  Семенівни   від   13 січня  2022 року № 11 про затвердження  технічної  документації із землеустрою  щодо   встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої статті 121,частиною першою статті 122,статтями 125,126, п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада        

 

           В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити громадянці Мельник Любові Семенівні технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах           с. Балаховичі, вул.  Молодіжна, буд.1  Полицької  сільської ради Вараського району  Рівненської області.

 2.Передати у власність громадянці Мельник Любові Семенівні земельну ділянку (кадастровий номер 5620880600:02:001:0132) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1577 га в межах с. Балаховичі,                                 вул. Молодіжна, буд.1 Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні громадянки.

 

      3.Право власності  на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                              Микола ОЗЕРУГА

                                                                

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

           лютого 2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту  

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.Тарасюку І.М.

 

         Розглянувши  клопотання  громадянина   Тарасюка Івана Миколайовича від 11 січня 2022 року вх.№7  про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником  Гусаруком.О.В., витяг з Державного земельного кадастру  про земельну  ділянку  від 09.12.2021 року № НВ-6815217072021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0000 га  у власність громадянину  Тарасюку  Івану Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної  власності, яка знаходиться в с.Ромейки, вул.Вишнева  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати  громадянину Тарасюку Івану Миколайовичу  у власність земельну ділянку загальною площею 1,0000 га ( кадастровий номер 5620888600:01:002:0213) для ведення особистого селянського господарства  землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності, яка знаходиться в с.Ромейки, вул.Вишнева  Вараського району  Рівненської області.

 

     3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

                                                                

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

           лютого 2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту  

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.Бовшу М.В.

 

         Розглянувши  клопотання  громадянина  Бовша Миколи Володимировича від 02 лютого 2022 року вх.№ 44     про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником  Дерлюк.Л.О., витяг з Державного земельного кадастру  про земельну  ділянку  від 22.12.2021 року № НВ-5610494182021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0000 га  у власність громадянину  Бовшу Миколі Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (землі  сільськогосподарського призначення), що знаходиться за межами населеного пункту  на території  Полицької сільської ради  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати  громадянину  Бовшу Миколі Володимировичу  у власність земельну ділянку загальною площею 1,0000 га ( кадастровий номер 5620888600:02:036:0043) для ведення особистого селянського господарства  (землі сільськогосподарського призначення),що знаходиться за  межами населеного пункту на території  Полицької  сільської ради  Вараського району  Рівненської області.

 

     3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

     4.Землевласнику при  використанні земельної ділянки за  цільовим призначенням  врахувати обмеження,що діють безстроково на земельній ділянці;

- охоронна  зона  навколо (уздовж) обєкта енергетичної системи  площею 0,0123 га.

     5.Землевласнику  земельну  ділянку  використовувати за  цільовим призначенням.

      6. Контроль  за виконанням  даного  рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

                                                                

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

                     лютого  2022 року                                                             №

 Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

          Розглянувши клопотання гр.Бовш  Ніни  Дмитрівни  від   21  січня  2022 року  вх.24   про затвердження  технічної  документації із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись  статтями 12,116,118 пунктом «г»  частини  першої статті  121,частиною  першою  статті 122,статтями 125,126,статтею  186 Земельного кодексу України,п.34,частиною 1 статті 26,частиною 1 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада                   

                                            В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити  громадянці  Бовш Ніні Дмитрівні технічну документацію  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,1953 га  в межах с. Ромейки, вул.Шевченка,88 Полицької сільської ради Вараського району  Рівненської області.                                                                  

2.Передати  у  власність  громадянці  Бовш  Ніні Дмитрівні  земельну ділянку (кадастровий номер 5620888600:01:002:0209) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1953 га в межах с. Ромейки, вул.Шевченка,88 Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови,яка перебуває у користуванні громадянки.                                                                                                         

3.Право  власності  на  земельну  ділянку  підлягає  оформленню  відповідно  до  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме  майно та  їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                        Микола ОЗЕРУГА

 

                                                                  

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

   лютого  2022 року                                                             №

 Про надання дозволу на розробку технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі

(на місцевості)

          Розглянувши  клопотання гр. Матвєєвої  Тетяни Степанівни  від  03.02.2022 року, жительки  м. Вараш  Вараського району Рівненської області.,керуючись статтями 12,22,33,118,119,121 Земельного  кодексу України,статтями 22,25,55  Закону України «Про землеустрій»  та  на підставі  статті 26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сільська  рада

                                                               В И Р І Ш И Л А:

         1.Надати  дозвіл  громадянці  Матвєєвій Тетяні Степанівні на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі ( на місцевості)   загальною  площею   0,1647 га    в  тому  числі : для  ведення особистого  селянського  господарства  0,1647 га  за  рахунок  земель  сільськогосподарського призначення  (рілля)  за  адресою с. Ромейки, вул. Степова  Полицької  сільської ради  Вараського району  Рівненської області.

       2.Громадянці  Матвєєвій Тетяні Степанівні  після   виготовлення технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі (на  місцевості) звернутись   до Полицької  сільської  ради для затвердження даної  документації  та передачі земельної  ділянок у власність.

        3.Контроль  за виконанням даного  рішення  покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                    Микола ОЗЕРУГА

                                                                  

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 лютого  2022 року                                                             №

 Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

          Розглянувши клопотання  гр. Матвєєвої Тетяни  Степанівни  від  03 лютого 2022 року вх.209 про затвердження  технічної  документації із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись  статтями 12,116,118 пунктом «г»  частини  першої статті  121,частиною  першою  статті 122,статтями 125,126,статтею  186 Земельного кодексу України,п.34,частиною 1 статті 26,частиною 1 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада                   

                                            В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити  громадянці  Матвєєвій Тетяні Степанівні технічну документацію  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,2500 га  в межах с. Ромейки, вул.Степова,2 Полицької сільської ради Вараського району  Рівненської області.                                                                 

2.Передати  у  власність  громадянці  Матвєєвій Тетяні Степанівні  земельну ділянку (кадастровий номер 5620888600:01:002:0215) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га в межах с. Ромейки,                                  вул.Степова,2  Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови,яка перебуває у користуванні громадянки.                                                                                                         

3.Право  власності  на  земельну  ділянку  підлягає  оформленню  відповідно  до  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме  майно та  їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                        Микола ОЗЕРУГА

 

                                                                                                                                

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 лютого 2022 року                                                                                   №

Про внесення змін до  Положення про

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

виконавчого комітету Полицької сільської ради

 

     З метою приведення у відповідність установчих документів до вимог Закону України Про освіту, керуючись статтею 25, частиною четвертою статті 54, частиною першою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” , сільська рада  

                                     В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради в новій редакції згідно з додатком 1.

2.Змінити юридичну адресу  Відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради з адреси: 34374 Рівненська область, Володимирецький район, село Полиці, вул. Богдана Хмельницького,23а  на адресу: 34374 Рівненська область, Вараський  район, село Полиці  вул. Богдана Хмельницького,23а.

  3. Уповноважити начальника відділу  освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради подати всі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів в новій редакції.

4. Визнати таким, що втратив  чинність п.2  рішення Полицької сільської ради від 24 грудня 2020 року № 98 “Про створення юридичної особи – Відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради”.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти комісія з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, з депутатської діяльності, етики та регламенту.

 Сільський голова                                                     Микола ОЗЕРУГА

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про  затвердження  проєкту  землеустрою

щодо відведення земельних ділянок в оренду

строком на 49 років ПрАТ Рівнеобленерго

для розміщення, будівництва, експлуатації

та обслуговування будівель і споруд об’єктів

передачі електричної енергії

 

         Розглянувши клопотання  ПрАТ “Рівнеобленерго”, від 12.01.2022 року №11-30/30/349 про затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельних ділянок в оренду строком на 49 років ПрАТ “Рівнеобленерго”  керуючись статтями 12,93,122,123,124,125,126,207 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок  загальною площею 0,0037 га , в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років ПрАТ “Рівнеобленерго” для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в с. Іванчі Полицької  сільської ради   Вараського району  Рівненської області.

2. Затвердити  розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва земельних ділянок площею 0,0037 га, з них:

земельна ділянка  (кадастровий номер 5620888000:03:002:0056) площею 0,0011га,

земельна ділянка  (кадастровий номер 5620888000:03:002:0057) площею 0,0026га,

для розміщення , будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії у сумі 366,04 грн.

3. Передати  ПрАТ “Рівнеобленерго” в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років наступні земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії, які розташовані в с. Іванчі   Вараського  району  Рівненської  області  та  визначити            їх категорію земель як «Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення»:

     земельну ділянку загальною площею 0,0011 га (кадастровий номер 5620888000:03:002:0056) та встановити ПрАТ “Рівнеобленерго” річну орендну  плату за користування даною земельною ділянкою в розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відмовивши ПрАТ “Рівнеобленерго” у встановленні  розміру орендної плати на рівні 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки землі;

      земельну ділянку загальною площею 0,0026 га (кадастровий номер 5620888000:03:002:0057) та встановити ПрАТ “Рівнеобленерго” річну орендну  плату за користування даною земельною ділянкою в розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відмовивши ПрАТ “Рівнеобленерго” у встановленні  розміру орендної плати на рівні 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки землі.

4. Доручити сільському голові Миколі ОЗЕРУЗІ укласти від імені сільської ради договори оренди земельних ділянок, які розташовані в с. Іванчі Вараського району Рівненської області.

5. ПрАТ “Рівнеобленерго” зареєструвати в порядку визначеному законодавством, договори оренди земельних ділянок, які розташовані в с. Іванчі Вараського району Рівненської області.

6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

 

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 лютого 2022 року                                                             №

Про надання дозволу на виготовлення

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду ПрАТ «Рівнеобленерго»

 

        Розглянувши клопотання ПрАТ «Рівнеобленерго» та подані відповідні документи щодо відведення в оренду земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії на території Полицької сільської ради, керуючись ст.ст. 12,65, 93, 122, 124 Земельного кодексу України, п.34 ч.1    ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,                сільська рада                        

                                          В И Р І Ш И Л А:

 

      1. Надати дозвіл ПрАТ «Рівнеобленерго» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  в оренду строком на 49 років орієнтовною площею 0,0035 га  для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії, розташованих  на території  Полицької  сільської  ради Вараського району Рівненської області.

 

     2. ПрАТ « Рівнеобленерго» звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

 

    3. Розроблений та погоджений відповідно до законодавства проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок подати до Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області для розгляду та затвердження в установленому порядку.

 

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань земельних  відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О. М.).

 

Сільський  голова                                                  Микола ОЗЕРУГА                        

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого 2022 року                                                             №

Про надання дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду строком на

49 років для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва

 

Розглянувши  клопотання ПП «Захід - Центр Агро»   від  20.01.2022року

вх. № 125 та  відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України   «Про місцеве  самоврядування в Україні», статей 12,93,122,123,124,125,134 Земельного кодексу України, сільська рада

 

                                               В И Р І Ш И Л А :

 

1.Надати дозвіл ПП «Захід-Центр Агро» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49(сорок дев’ять) років орієнтовною площею 0,9000 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності (під господарськими будівлями  і дворами), що знаходиться в с. Полиці,  Комплекс будівель і споруд  № 1 Вараського району  Рівненської області.

2.ПП «Захід - Центр Агро»    звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

     3. Подати проєкт землеустрою  на розгляд сесії Полицької сільської ради згідно вимог чинного законодавства.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                       Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Володько В.П.

 

         Розглянувши  клопотання   громадянки   Володько  Віри  Петрівни   від    

 20 січня 2022 року, поданий проєкт землеустрою, розроблений  сертифікованим інженером - землевпорядником Книшук Н.О., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.12.2021 року № НВ- 6815187712021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Володько Вірі Петрівні  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)  площею 0,2500 га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Сошники, вул. Радгоспна,58

2.  Передати громадянці Володько Вірі Петрівні  у власність земельну ділянку площею 0,2500га (кадастровий номер  5620888000:04:002:0113) для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (землі житлової  та громадської забудови комунальної власності), яка знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Сошники, вул. Радгоспна,58

 

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

      4.Землевласнику  використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого   2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Поліщук О.В.

 

         Розглянувши  клопотання   громадянки   Поліщук Олени Валеріївни   від    

 20 січня 2022 року, поданий проєкт землеустрою, розроблений  сертифікованим інженером - землевпорядником Книшук Н.О., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.12.2021 року      № НВ- 6115483382021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Поліщук Олені Валеріївні  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд                (присадибна ділянка)  площею 0,2500 га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Сошники, вул. Радгоспна,57.

2.  Передати громадянці Поліщук Олені Петрівні  у власність земельну ділянку площею 0,2500га (кадастровий номер  5620888000:04:002:0114) для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (землі житлової  та громадської забудови комунальної власності), яка знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Сошники, вул. Радгоспна,57.

 

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

      4.Землевласнику  використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

 

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Бортник Н.Р.

 

         Розглянувши клопотання  громадянки  Бортник Надії Ростиславівни від     27 січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Книшук Н.О., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.01.2022 року № НВ- 5900005602022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Бортник Надії Ростиславівні  для ведення особистого селянського господарства площею 1,0639га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Веретено, вул. Кузнецова  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянці Бортник Надії Ростиславівні  у власність земельну ділянку загальною площею 1,0639га (кадастровий номер  5620888000:02:071:0119)для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  с. Веретено, вул. Кузнецова  Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Ковальчук Н.З.

 

         Розглянувши клопотання  громадянки  Ковальчук Надії Зіновіївни від     10 січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Луцюком Д.В., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.12.2021 року № НВ- 6115511842021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Ковальчук Надії Зіновіївні  для ведення особистого селянського господарства площею 0,4747га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Веретено, вул. Кузнецова  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянці Ковальчук Надії Зіновіївні  у власність земельну ділянку загальною площею  0,4747га (кадастровий номер  5620888000:02:001:0117)для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  в с. Веретено, вул. Кузнецова    Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

   лютого   2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Яковенко І.П.

 

         Розглянувши клопотання  громадянки  Яковенко Ірини Петрівни від     31січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Книшук Н.О., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.01.2022 року № НВ- 4800034302022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Яковенко Ірині Петрівні площею 0,1112 га  для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Сошники, вул.Радгоспна Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянці Яковенко Ірині Петрівні   у власність земельну ділянку площею 0,1112 га (кадастровий номер  5620888000:04:002:0118)для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  в с. Сошники, вул.Радгоспна  Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

 

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Анчуку А.В.

 

         Розглянувши клопотання  громадянина  Анчука Анатолія Володимировича від 18 січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Луцюком Д.В., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.07.2021 року № НВ- 1815981172021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Анчуку Анатолію Володимировичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,2365га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Полиці, вул. Шкільна  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянину Анчуку Анатолію Володимировичу у власність земельну ділянку загальною площею 0,2365га  (кадастровий номер  5620888000:01:002:0202) для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  в с. Полиці, вул. Шкільна    Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Бекеші Л.П.

 

         Розглянувши клопотання  громадянки  Бекеши Людмили Петрівни від     31січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Книшук Н.О., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.01.2022 року № НВ- 1200014412022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Бекеші Людмилі Петрівні  площею 0,1148 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Сошники, вул.Радгоспна Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянці Бекеші Людмилі Петрівні   у власність земельну ділянку загальною площею 0,1148 га (кадастровий номер  5620888000:04:002:0116)для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  в с. Сошники, вул.Радгоспна  Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

 

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Зелінській Г.Г.

 

         Розглянувши клопотання  громадянки  Зелінської Ганни Григорівни від     12 січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Гусаруком О.В., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.01.2022 року № НВ- 2600007262022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Зелінській  Ганні Григорівні  для ведення особистого селянського господарства площею 1,6500га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Сошники  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянці Зелінській Ганні Григорівні  у власність земельну ділянку загальною площею 1,6500га (кадастровий номер  5620888000:05:071:0178)для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  в с. Сошники   Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

   лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Савоніку С.І.

 

         Розглянувши клопотання  громадянина  Савоніка Сергія Івановича від     11 січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Гусаруком О.В., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.12.2021 року № НВ- 5319575772021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Савоніку Сергію Івановичу для ведення особистого селянського господарства площею 1,3527га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Полиці, хутір Кургани  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянину Савоніку Сергію Івановичу у власність земельну ділянку загальною площею 1,3527га (кадастровий номер  5620888000:05:053:0113) для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  в с. Полиці, хутір Кургани    Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

   лютого   2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Смірновій Л.М.

 

          Розглянувши клопотання  громадянки  Смірнової Лесі Миколаївни від     11 січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Луцюком Д.В., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.08.2021 року № НВ- 3513109722021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Смірновій Лесі Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства площею 0,2682га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Полиці, вул. Шкільна  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянці Смірновій Лесі Миколаївні  у власність земельну ділянку загальною площею 0,2682га (кадастровий номер  5620888000:01:002:0203)для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  в с. Полиці, вул. Шкільна   Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження проєкту   

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Рощоту А.В.

 

          Розглянувши клопотання  громадянина  Рощота Анатолія  Володимировича від 26 січня 2022 року про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та поданий проєкт землеустрою розроблений  сертифікованим інженером землевпорядником Книшук Н.О., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.01.2022 року № НВ- 0500116522022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої ст.121, частиною першої ст.122, статтями 125,126,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої ст.26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Рощоту Анатолію Володимировичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,1463га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Сошники, вул. Радгоспна  Вараського району  Рівненської області.

2.  Передати громадянину Рощоту Анатолію Володимировичу у власність земельну ділянку загальною площею 0,1463га  (кадастровий номер  5620888000:04:002:0119) для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться  в с. Сошники, вул. Радгоспна  Вараського району  Рівненської області.

 

3.Право власності на земельну ділянку підлягає оформленню  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 лютого  2022 року                                                             №

Про надання дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки

 

          Розглянувши клопотання гр. Дем’янчика Володимира Володимировича від  17.01.2022 року про  надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 116, 118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122,130 Земельного кодексу України, статтями 25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл громадянину Демянчику Володимиру Володимировичу   на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 0,1587 га для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, що знаходиться в с. Іванчі, вул. Лісова  Вараського району  Рівненської області.

2.Громадянину Демянчику Володимиру Володимировичу   звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.

     3. Подати проєкт землеустрою  на розгляд сесії Полицької сільської ради згідно вимог чинного законодавства.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                       Микола ОЗЕРУГА

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про надання дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки

 

          Розглянувши клопотання гр. Сидорчик Лідії Миколаївни від  13.01.2022 року про  надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 116, 118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122,130 Земельного кодексу України, статтями 25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл громадянці Сидорчик Лідії Миколаївні    на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 0,4249 га для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, що знаходиться в с. Ромейки, вул. Лісова  Вараського району  Рівненської області.

2.Громадянці Сидорчик Лідії Миколаївні    звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.

     3. Подати проєкт землеустрою  на розгляд сесії Полицької сільської ради згідно вимог чинного законодавства.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                       Микола ОЗЕРУГА

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 лютого 2022 року                                                             №

Про надання дозволу  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки

 

          Розглянувши клопотання гр. Тригуби  Василя Петровича від  24.01.2022 року про  надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 116, 118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122,130 Земельного кодексу України, статтями 25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл громадянину Тригубі Василю Петровичу   на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 0,1099 га для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, що знаходиться в с. Сошники, вул. Радгоспна  Вараського району  Рівненської області.

2.Громадянину Тригубі Василю Петровичу   звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.

     3. Подати проєкт землеустрою  на розгляд сесії Полицької сільської ради згідно вимог чинного законодавства.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                       Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

 лютого   2022 року                                                             №

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості)

          Розглянувши клопотання  гр. Петрук Світлани Михайлівни   від           27 січня  2022 року про надання дозволу на розроблення  технічної документації  щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,121,122,123, частиною 6 ст.186 Земельного кодексу України,статтею 25, статтею 55 Закону України «Про землеустрій», п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Надати громадянці  Петрук Світлані Михайлівні   дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) орієнтовною площею 0,3493 га для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована  в с.Іванчі, вул. Першотравнева на території Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у її користуванні.

2. Громадянці Петрук Світлані Михайлівні   звернутись до суб’єкта господарювання , що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для  розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі   (на місцевості).

3.Подати  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на розгляд сесії Полицької сільської ради  згідно вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                    Микола ОЗЕРУГА

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

   лютого   2022 року                                                             №

Про проведення   інвентаризації земель

 лісогосподарського призначення на

території Полицької сільської ради

 

  Керуючись статтями 12, 19, 55, 56, 57, 79-1, 83,122,184 пунктом 24 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 35,57 Закону України «Про землеустрій», пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр», постановами Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 17.11.1997 р. № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» (із змінами), статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1. Провести інвентаризацію земель лісогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 522,60 га на території Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області.

       2.  Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 522,60 га на території Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області.

2. Доручити сільському  голові Миколі ОЗЕРУЗІ укласти договір на виконання робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності.

3. Розроблену у встановленому законодавством порядку технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності на території Полицької сільської ради  Вараського району Рівненської області подати на затвердження сесії Полицької сільської ради  Вараського району Рівненської області.

4. Фінансування робіт з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності на території Полицької сільської  ради Вараського району  Рівненської області провести за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, або коштів інших джерел, не заборонених законом.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                                          Микола ОЗЕРУГА

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 лютого 2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши клопотання гр. Анчука Анатолія Володимировича  від        18 січня   2022 року про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої статті 121,частиною першою статті 122,статтями 125,126,статтею 186 Земельного кодексу України, п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада         

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га гр. Анчуку Анатолію Володимировичу для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка)       (землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться:    Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, вул.Шкільна,52.

2.Передати громадянину Анчуку Анатолію Володимировичу у власність земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 5620888000:01:002:0204) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці,вул. Шкільна,52.                      

3.Право власності  на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого 2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши клопотання гр. Бабіка Миколи Федосійовича    від                04 лютого  2022 року про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої статті 121,частиною першою статті 122,статтями 125,126,статтею 186 Земельного кодексу України, п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада         

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га гр. Бабіку Миколі Федосійовичу для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка)       (землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться:    Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, хутір Березник,22.

2.Передати громадянину Бабіку Миколі Федосійовичу у власність земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 5620888000:05:049:0120) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, хутір Березник,22.

3.Право власності  на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши    клопотання    гр.  Бортник  Ольги       Михайлівни      від   

28 січня   2022 року про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої статті 121,частиною першою статті 122,статтями 125,126,статтею 186 Земельного кодексу України, п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада         

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га гр. Бортник Ользі Михайлівні  для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) (землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться:    Рівненська область, Вараський район, с. Веретено, провулок Лісовий,5.

2.Передати громадянці Бортник Ользі Михайлівні  у власність земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 5620888000:02:001:0113) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Веретено, провулок Лісовий,5.                       

3.Право власності  на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

       лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши    клопотання   гр. Вознюка  Володимира    Андрійовича

 від 01 лютого 2022 року про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої статті 121,частиною першою статті 122,статтями 125,126,статтею 186 Земельного кодексу України, п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада         

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га гр. Вознюку Володимиру Андрійовичу для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка)       (землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться:    Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, вул. Гагаріна,25.

2.Передати громадянину Вознюку Володимиру Андрійовичу  у власність земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 5620888000:01:001:0181) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці,вул.Гагаріна,25.                      

3.Право власності  на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши   клопотання   гр. Килюшик   Галини   Василівни      від   

27 січня   2022 року про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої статті 121,частиною першою статті 122,статтями 125,126,статтею 186 Земельного кодексу України, п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада         

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га гр. Килюшик Галині Василівні  для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) (землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться:    Рівненська область, Вараський район, с. Веретено, провулок Лісовий,2.

2.Передати громадянці Килюшик Галині Василівні  у власність земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 5620888000:02:001:0120) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Веретено, провулок Лісовий,2.                      

3.Право власності  на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши клопотання гр. Совгутя  Петра Сергійовича  від  18 січня   2022 року про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої статті 121,частиною першою статті 122,статтями 125,126,статтею 186 Земельного кодексу України, п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада         

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га гр. Совгутю Петру Сергійовичу для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) ( землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться:    Рівненська область, Вараський район, с. Веретено, вул. Кузнецова,15.

2.Передати громадянину Совгутю Петру Сергійовичу у власність земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 5620888000:02:001:0114) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Веретено,                        вул. Кузнецова,15.

3.Право власності  на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

      лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши    клопотання    гр. Вознюк   Олени   Михайлівни      від   

27 січня   2022 року про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «г» частини першої статті 121,частиною першою статті 122,статтями 125,126,статтею 186 Земельного кодексу України, п.34, частиною 1 статті  26, частиною 1 статті 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада         

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га гр. Вознюк Олені Михайлівні  для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) (землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться:    Рівненська область, Вараський район, с. Веретено, провулок Лісовий,4.

2.Передати громадянці Вознюк Олені Михайлівні  у власність земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 5620888000:02:001:0118) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( землі житлової та громадської забудови), яка    знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Веретено, провулок Лісовий,4.                       

3.Право власності  на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого 2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши клопотання   гр.  Бабіка Миколи Федосійовича   від               04 лютого   2022 року про затвердження  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122, статтями 125,126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада        

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бабіку Миколі Федосійовичу  площею  0,2726 га для ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці.

2.Передати громадянину Бабіку Миколі Федосійовичу у власність земельну ділянку  площею  0,2726 га (кадастровий номер 5620888000:05:049:0126) для ведення особистого селянського господарства  (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район,               с. Полиці.

    3. Право  власності на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно  до Закону України « Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

лютого  2022року                                                             №

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши клопотання   гр.  Бортник Ольги  Михайлівни від  28 січня   2022 року про затвердження  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122, статтями 125,126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада        

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бортник Ользі Михайлівні площею  0,9150 га для ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Веретено, провулок Лісовий.

2.Передати громадянці Бортник Ользі Михайлівні у власність земельну ділянку  площею  0,9150 га (кадастровий номер 5620888000:02:001:0115) для ведення особистого селянського господарства  (землі сільськогосподарського призначення),    яка  знаходиться:  Рівненська область,  Вараський район,          с. Веретено, провулок Лісовий.

    3. Право  власності на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно  до Закону України « Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого 2022року                                                             №

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши клопотання   гр.  Дригулі Сергія Павловича  від  13 січня   2022 року про затвердження  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122, статтями 125,126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада        

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дригулі Сергію Павловичу площею  0,2777 га для ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Сошники, вул. Федорова.

2.Передати громадянину Дригулі Сергію Павловичу у власність земельну ділянку  площею  0,2777 га (кадастровий номер 5620888000:04:001:0072) для ведення особистого селянського господарства  (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район,               с. Сошники, вул.Федорова.

    3. Право  власності на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно  до Закону України « Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

   

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого  2022року                                                             №

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши клопотання   гр. Карповець Катерини Петрівни  від  13 січня   2022 року про затвердження  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122, статтями 125,126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада        

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Карповець Катерині Петрівні   площею  1,2417 га для ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, вул. Гагаріна.

2.Передати громадянці Карповець Катерині Петрівні  у власність земельну ділянку  площею  1,2417 га (кадастровий номер 5620888000:01:001:0182) для ведення особистого селянського господарства  (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, вул. Гагаріна.

    3. Право  власності на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно  до Закону України « Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого 2022року                                                             №

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши заяву  гр.  Ляшук Тетяни Іванівни  від  10 січня   2022 року про затвердження  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122, статтями 125,126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада        

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ляшук  Тетяні Іванівні  площею  0,9776 га для ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, хутір «Бабин».

2.Передати громадянці Ляшук  Тетяні Іванівні у власність земельну ділянку  площею  0,9776 га (кадастровий номер 5620888000:05:046:0134) для ведення особистого селянського господарства  (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, хутір «Бабин».

    3. Право  власності на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно  до Закону України « Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  лютого 2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

          Розглянувши клопотання   гр.  Хорупанко Віри Кузьмівни  від  13 січня   2022 року про затвердження  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), керуючись статтями 12,116,118, пунктом «б» частини першої статті 121, частиною першою статті 122, статтями 125,126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада        

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хорупанко Вірі Кузьмівні  площею  0,1994 га для ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, вул. Б.Хмельницького.

2.Передати громадянці Хорупанко Вірі Кузьмівні у власність земельну ділянку  площею  0,1994 га (кадастровий номер 5620888000:01:001:0180) для ведення особистого селянського господарства  (землі сільськогосподарського призначення), яка  знаходиться: Рівненська область, Вараський район, с. Полиці, вул. Б.Хмельницького.

    3. Право  власності на земельну ділянку підлягає оформленню відповідно  до Закону України « Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

                                                               

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

   лютого  2022 року                                                             №

Про погодження проекту   землеустрою

щодо встановлення  (зміни) меж села Полиці

Полицької сільської ради Вараського району

Рівненської області.

 

          Куруючись статтями 12, 173, 174, 186 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 22, 46 Закону України «Про землеустрій» та на підставі ст.26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо  встановлення ( зміни) меж с. Полиці Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області, розробленого ДП            «Рівненський науково-дослідний та проектний  інститут землеустрою», сільська рада

 

           В И Р І Ш И Л А :

1.Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Полиці Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області  шляхом включення в межі населеного пункту земельних ділянок загальною площею 69,0241 га, згідно з додатком.

2.  Доручити секретарю сільської ради від імені сільської ради звернутись  до Вараської районної державної адміністрації з клопотанням про погодження проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж села Полиці Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                               Микола ОЗЕРУГА

 

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

      лютого  2022 року                                                             №

Про внесення змін в архівний витяг з рішення

Полицької сільської ради № 14 від 04.02.1997 року

«Про передачу земельних ділянок у приватну власність»

 

 

          Розглянувши заяву громадянина Салівона Миколи Васильовича  про внесення змін  в архівний витяг з рішення Полицької сільської ради № 14 від 04.02.1997 року “Про передачу земельних ділянок у приватну власність”, відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

 

           В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в архівний витяг з рішення Полицької сільської ради № 14 від 04.02.2021 року « Про передачу земельних ділянок у приватну власність» щодо уточнення площі їх цільового призначення та адресу  розташування, виклавши його в наступній редакції:  «передати у приватну власність»

- Салівону Миколі Васильовичу земельну ділянку загальною площею    0,2500 га, в тому числі: для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Іванчі,                    вул. Першотравнева,89 Вараського району Рівненської області.

    2.  Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

 

Сільський голова                                                                           Микола ОЗЕРУГА

 

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

лютого  2022 року                                                             №

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості)

власнику земельної частки (паю) гр. Семеновій Антоніні

Леонтіївні для ведення особистого селянського господарства

                           

Розглянувши клопотання громадянки Семенової  Антоніни Леонтіївни від 25.01.2022 року та додані до нього матеріали, керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про звернення громадян», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська рада,

                       В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)власнику земельної частки( паю) громадянці Семеновій Антоніні Леонтіївні для ведення особистого селянського господарства  із земель колишнього КСП “ Нива” розташовані за межами населених пунктів на території Полицької сільської ради (територія колишньої Балаховицької сільської ради) Вараського району Рівненської області.

2. Передати громадянці Семеновій Антоніні Леонтіївні безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 2,1616 га для ведення особистого селянського господарства (земельна частка (пай)), що знаходяться на території Полицької сільської  територіальної громади, а саме:

– ділянка № 1 площею 0,6822 га (кадастровий номер: 5620880600:04:007:0735);

– ділянка № 2 площею 0,6484 га (кадастровий номер: 5620880600:04:008:0208);

– ділянка № 3 площею 0,2494 га (кадастровий номер: 5620880600:04:024:0226);

– ділянка № 4 площею 0,5816 га (кадастровий номер: 5620880600:04:006:0510).

3. Громадянці Семеновій Антоніні Леонтіївні провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Зобов’язати громадянку Семенову Антоніну Леонтіївну виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на   постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О.М.).

 

Сільський голова                                                             Микола ОЗЕРУГА             

 

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

лютого 2022 року                                                             №

Про затвердження звіту з експертної грошової

оцінки земельної ділянки для будівництва

та обслуговування будівель торгівлі, яка

знаходиться в с. Балаховичі вул.

Ювілейна ,6  та продаж її у власність

     Розглянувши клопотання  ФОП Серховець Ольги Сергіївни від  01.02.2022 року за № 42, враховуючи додані до неї матеріали, керуючись статтями 12, 127, 128, абз.2 ч.2 статті 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статтями 16, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань земельних  відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити  ФОП  Серховець  Ользі  Сергіївні  звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки  загальною площею 0,0200 га  для будівництва та обслуговування будівель  торгівлі (кадастровий номер 5620880600:02:001:0072), яка знаходиться в с. Балаховичі по вул. Ювілейна, 6  Полицької  сільської  ради  Вараського району Рівненської області  та встановити ціну продажу земельної ділянки 8 355 грн.00 коп (вісім тисяч триста п’ятдесят п’ять гривень) 00 копійок.

2. Продати  ФОП  Серховець  Ользі   Сергіївні  у власність земельну ділянку загальною площею  0,0200 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі( кадастровий номер 5620880600:02:001:0072), яка знаходиться в                          с. Балаховичі по вул.  Ювілейна,6  Полицької  сільської  ради  Вараського району Рівненської області.

3. Доручити  Полицькому сільському голові укласти від імені сільської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки на умовах затверджених п.1 цього рішення, а також оформити всі необхідні документи для вчинення цієї угоди.

4. Витрати по вчиненню нотаріальних дій щодо укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на ФОП Серховець О.С.

5. Зобов’язати  ФОП  Серховець О.С. виконувати обов’язки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань земельних  відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Ковб О. М.)

 

Сільський  голова                                                                   Микола ОЗЕРУГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора