Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Полицькій сільській раді

Дата: 20.08.2020 09:34
Кількість переглядів: 272

                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                               рішенням виконавчого комітету                                                                                                                        Полицької сільської ради від 31.01.2020 року № 5

 

                                                                                   ПОЛОЖЕННЯ

                   про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Полицькій сільській раді

 

1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Полицькій сільській раді є за посадою секретар сільської ради. Рішення щодо визначення уповноваженої особи приймається рішенням виконавчого комітету сільської ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в законодавстві України.

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства. Уповноважена особа підзвітна сільському голові.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є: 1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; 2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; 3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції; 4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; 5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного контролю; 6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 2) надає структурним підрозділам та установам, закладам сільської ради, що належать до сфери управління та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; 3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб органу виконавчої влади, підприємств, установ та закладів сільської ради, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків; 4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний контроль декларацій; 5) у разі виявлення під час перевірки декларації логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації; 6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами сільської ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти сільського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; 7) веде облік спеціалістів сільської ради та посадових осіб місцевого самоврядування, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 8) взаємодіє з сектором з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції; 9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників сільської ради до вчинення корупційних правопорушень; 10) приймає участь в засіданнях конкурсної комісії.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право: 1) отримувати від структурних підрозділів та установ, закладів сільської ради, що належать до сфери управління інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю; 2) отримувати від працівників усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 3) ініціювати перед сільським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в сільській раді з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства. Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій сільської ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення: 1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються сільською радою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень; 2) внутрішнього аудиту сільської ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Сільський голова сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

                   Секретар виконавчого комітету                                                          Г.П.Рубець


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора